M vill stärka samverkan mellan militär och polis

Blogginlägg

Idag meddelade Moderaternas försvarspolitiske talesman Pål Jonson att partiet ansluter sig till uppfattningen att Polismyndigheten i större utsträckning ska kunna begära och få stöd från Försvarsmakten. Detta för att hantera komplicerade och allvarliga situationer inom den så kallade gråzonen, det vill säga där det varken råder krig eller fred. Det är en zon som vi redan befinner oss inom.

I gråzonen förs krig med andra medel än med militära vapen. Gråzonen är jordmånen för hybridkrigföringen. Genom ekonomisk krigföring, cyberattacker mot diverse vitala system samt genom informationsoperationer som syftar till att öka misstro mot staten, dess politiska ledning och i förlängningen slå sönder sammanhållningen och minska försvarsviljan i ett land.

Jag välkomnar givetvis Moderaternas ställningstagande! Det är precis vad jag i en artikel i GT efterlyste för bara en dryg vecka sedan. Det är nödvändigt att åstadkomma en reformering av lagen, så att våra myndigheter ges bättre möjligheter att i samverkan skydda Sverige och invånarna i vår mycket komplicerade sam- och framtid. Det är utmärkt att Moderaterna nu tar på sig ledartröjan och driver regeringen framför sig för att åstadkomma detta.

För bara några månader avslog dock Moderaternas partistämma motsvarande förslag som då kom från mig och Moderaterna i Västra Götaland. Att nu riksdagsgruppen väljer att gå i motsatt riktning och gå emot partistämmans beslut beror sannolikt först och främst på att rikspolischefen vänt sig till regeringen med en hemställan om ökade möjligheter till samverkan mellan polis och militär. Det vore svårt för ett parti som vill verka för lag och ordning att ställa sig kallsinnig till en sådan begäran från en sådan befattningshavare.

Men möjligen underlättas helomvändningen också av att partiet nyligen gjort en ommöblering i försvarsutskottet. Den nye talespersonen Pål Jonson är mycket väl insatt i försvars- och säkerhetsfrågorna. Han har också uppenbarligen också modet att utmana och ifrågasätta sådana invanda föreställningar som inte längre är giltiga och aktuella. Detta förhållningssätt är nödvändigt för att vi ska kunna göra Sverige säkrare, tryggare och bättre rustat att möta en komplicerad och hotfull sam- och framtid.

LÄNKAR:

M: Stärk samarbetet mellan försvar och polis – SR 26 januari 2020
M bör lyssna på rikspolischefen – GT 15 januari 2020
Blogg: Låt försvaret stödja polisen – 10 februari 2019

Tappade uppkopplingen