Målgång

Blogginlägg

MVG

På lördag den 13 september missar jag tyvärr SLA-loppet, eller Skövde stadslopp som det också kallas. Det är en trevlig tävling och med sina fem kilometer är den alldeles lagom lång.

Jag ska istället vara i Göteborg och, tillsammans med andra M-kamrater från staden, som ombud representera M-föreningen i Skövde. I Göteborg grundas på lördag den nya organisationen Moderaterna i Västra Götalands län. Det sker genom att de nuvarande förbunden (distrikten) Göteborg, Bohuslän, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg och Skaraborg smälter samman till ett.

Jag ser fram mot detta och har gjort det i nästan ett decennium. För nästan tio år sedan fick jag som partitjänsteman i uppdrag att börja fila på ett utkast till organisationsförändring. Det gjorde jag med stigande iver, för jag anade fördelarna med att arbeta gemensamt istället för var och en för sig. Men jag har fått lära mig att stora förändringar i en ideell organisation är svåra och tar tid att genomföra. Processen med att förena de västsvenska Moderaterna har stundom gjort halt, emellanåt halkat tillbaka, men ändå mestadels rört sig framåt med små, små steg i sänder. Att valkretsarna i länet delvis kommer att ritas om från 2018 års val innebär att det finns behov av att förändra partiorganisationen. Trots det är en hel del av det material, som jag skrev fram för tiotalet år sedan, fortfarande aktuellt och ännu relevent.

Kommer väljarna att märka något av att Moderaterna stökar om i sin organisation? Förhoppningsvis genom att vi riggar förutsättningarna bättre för att bedriva modern opinionsbildning och slagkraftiga kampanjer och valrörelser. Förhoppningsvis genom att Moderaterna som parti bättre kan ta sig an länsövergripande frågor av vikt för oss som bor i Västra Götaland. Någon riktigt naturlig nivå och forum för detta har inte tidiare funnits. Och förhoppningsvis genom att de västsvenska Moderaterna, genom att förenas och samlas, kan utöva en större påverkan på den nationella politiken.

Därför ser jag fram emot att i Göteborg få uppleva målgången för ett projekt som jag, tillsammans med ett antal andra moderater, på olika vis varit mer eller mindre engagerad i under nästan tio års tid. Skövde stadslopp får därför anstå till 2016. Men då ska jag å andra sidan försöka vara något mera vältränad.

Tappade uppkopplingen