Märklig läsning

Blogginlägg

Idag bjuder tidningen SLA på märklig läsning på debattsidorna. Först är det tvenne fackliga/politiska ombudsmän som omständigt försöker försvara det orimliga i att LO:s medlemmar tvångsmässigt måste avstå medel till Socialdemokraterna. Det gör de bland annat genom att plumpt titulera jordbrukaren Torbjörn Bergman som “godsägare” och att insinuera att Svenskt Näringsliv finansierar Moderaterna.

Jag kan berätta för alla fackliga/politiska ombudsmän – och för den delen för alla andra – att Svenskt Näringsliv, lika lite som någon annan organisation, donerar några pengar till Moderaterna. Moderaterna är inget intresseparti som SAP. Vi är ett parti för alla och accepterar därför inte gåvor från juridiska personer.  Den som skänker pengar till Moderaterna gör det med sina egna, beskattade pengar. Vilka organisationer och föreningar som våra givare eventuellt är medlemmar i frågar vi inte. Det är deras ensak. Vi redovisar öppet varje krona, men inte givarnas identitet med respekt för valhemligheten och åsiktsfriheten. Ombudsmännens svar rättfärdigar på intet vis den vidriga ordningen att LO i praktiken förnekar sina medlemmar rätten till åsiktsfrihet.

Den andra märkligheten står Socialdemokraternas “kommunalrådskandidat” Marie Ekman för. Hon påstår att vänstern “prioriterar” 17 miljoner kronor till en mängd övergripande beskrivna områden, som det knappast råder någon större politisk oenighet ikring. Grejen är att hon och vänstern ju inte gör någon prioritering alls!

De 17 miljonerna finns nämligen inte i någon budgetram. Det är pengar som Ekman tror ska komma Skövde kommun till del om vänstern skulle vinna valet. Då skulle eventuellt 17 miljoner läggas i händerna på Skövdes kommunpolitiker, men det skulle ske på bekostnad av försvagade privatekonomier genom höjningar av kilometer- och bensinskatterna, ökade elpriser till följd av snabbavvecklingen av kärnkraften samt en ökad arbetslöshet till följd av avrustningen av Skövde garnison, då försvarsanslagen dramatiskt urholkas.

Det ska bli intressant att se vad vänstern väljer att göra om oppositionen förlorar valet till riksdagen. Kommer de att lägga ett nytt budgetförslag, eller kommer de bekvämt törna in i oppositionsstolen och acceptera alliansens förslag?

Etiketter

Tappade uppkopplingen