Märkligt om Cementa

Blogginlägg

SLA publicerade på lördagen en artikel av Ulla-Britt Hagström, Folkpartiets “nya” gruppledare och kommunalrådskandidat. Återigen dammar det lokala Folkpartiet av frågan om Cementas ansökan om brytningstillstånd. Detta trots att det faktiskt inte är en fråga som Skövde kommun har att besluta om. Det känner, hoppas jag, också artikelförfattaren till.

Frågan om Cementas brytningstillstånd beslutas av Mark- och miljödomstolen. Domstolens prövning har föregåtts av en omfattande process, där bland annat Skövde kommun har beretts möjlighet att yttra sig. Den 17 juni 2013 fastställde kommunfullmäktige Skövde kommuns yttrande. Bakom yttrandet stod en bred majoritet i vilken även Folkpartiet ingick. Det  var endast V och MP som reserverade sig mot beslutet. Yttrandet belyser på djupet flera av – och fler än – de olika aspekter, som Ulla-Britt Hagström övergripande nämner i sin artikel.

Därutöver har vem som helst kunnat lämna yttranden och synpunkter i frågan. Moderaterna i Skövde var tidigt ute med att göra detta. Därefter har flera andra partier följt efter. Mark- och miljödomstolen ska dock, liksom alla domstolar, slutligen fatta beslut utifrån lag, fakta och föreliggande underlag. Att Ulla-Britt Hagström i sin debattartikel uppmanar domstolen till att lyssna på Folkpartiet är därför anmärkningsvärt. För politiska partier ska inte utöva påtryckningar mot domstolar. Politiken ska däremot stifta lag. Om folkpartisterna inte är tillfreds med Miljöbalken är det således i riksdagen de främst bör försöka att förändra den.

Har de gjort det? Nej. Jag har googlat och letat efter FP-initiativ om saken i riksdagen. Jag har inte lyckats finna något. Rätta mig om jag har fel.

LÄNKAR:

Tidigare blogginlägg om Cementa

Ett svar till “Märkligt om Cementa”

  1. Philip Segell skriver:

    Mycket bra genmäle.
    Kort, koncist och ganska dräpande.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen