Mars - en mastigt moderat månad

Blogginlägg

I mars kör vi Skövdemoderater riktigt hårt! I veckorna är våra förtroendevalda ute på skolorna och samtalar med personal i för- och grundskolorna. Varje helg är dessutom inbokad för aktiviteter. Den gångna helgen ägnade vi åt utbildning i dagarna två. Dessutom hade vi premiär för den utåtriktade delen av vårt projekt “Verklighetens skola”. Kampanjaktiviteten gick riktigt bra, tycker jag. Vi repeterar den nästa lördag och även lördagen efter den.

Sista helgen ska Moderaternas kommunfullmäktigegrupp ha veckoslutskonferens. Vi avsätter tid för att diskutera ett knippe långsiktigt strategiska frågor för Skövde kommun. Det är betydelsefullt och jag ser fram mot det. Jag ser också fram mot den lagutveckling som är ett delsyfte för helgen. Vår M-grupp är i mångt och mycket ett nytt lag. Därför är det viktigt att utveckla gruppen för att vi M-företrädare med trygghet och säkerhet ska kunna göra det jobb som skövdeborna och våra väljare förväntar sig.

För egen del är mars en kraftansträngning. Som gruppledare är jag ansvarig för gruppens utbildningar och konferenser och som projektledare för skolprojektet – och som ordförande i skolnämnden – känner jag att jag självklart ska vara med på dessa kampanjaktiviteter. Även under vardagarna i mars är det lite extra körigt. Vårt kommunalråd Katarina Jonsson är ju borta och då är det jag som ska gå in som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Att det skulle bli så hade jag naturligtvis ingen aning om när jag planerade mars som monstermoderatmånad! Tjänstgöringen i KSAU är  förvisso mycket lärorik och utvecklande. Men det tar sannerligen sin lilla tid att läsa in sig, skapa sammanhang och söka kompletterande information. Det är nackdelen med att vara ny i den operativa politiken.

Sista marsveckan tar jag i alla fall något av en tillfällig time out från politiken. Då ska jag slutföra mina studier på reservofficerskursen på Försvarshögskolan och delta i övningen Viking. Det är jätteviktigt för mig! Dock kommer det att bli små avbrott i den gröna tillvaron. Jag ska hem och leda skolnämndens arbetsutskott och jag hoppas innerligt att jag också ska få ledigt för att delta i Skaraborgsmoderaternas förbundsstämma den 9 april för att där försvara och kriga för mina tre motioner! Jag gissar att striden på stämman kan bli mer intensiv än den på stabsövningen.

Tappade uppkopplingen