Medalj och 1000 kr

Blogginlägg

tusenlapp och medaljStormen Simone ställer nu till elände i södra Sverige. Kusligt starka krafter sätter människor och samhälle på svåra prov. Stormen har även ställt till det för mig, även om mina bekymmer ter sig harmlösa i sammanhanget. Jag räknade med att ta mig från Göteborg med tåg kl 15.35. Trafikverket meddelade på sin hemsida att man kl 16.00 skulle stänga trafiken på flera banor, men inte på Västra stambanan. Men precis när jag skulle lämna jobbet och gå till tågstationen meddelade Trafikverket att mitt tåg ställts in på grund av stormen. Mild stress! Jag skulle ju hem till kommunfullmäktige! En trevare på Facebook om lift till Skövde gav inget resultat (men varmt tack till alla snälla människor, som hjälpte till med att dela mitt lilla nödrop!). Efter några minuters febril aktivitet fick jag till sist tag på en hyrbil, med vilken jag i medvind kunde navigera mot hemstaden. Det kostade mig ungefär en tusenlapp att fullgöra mitt förtroendeuppdrag idag.

Kommunfullmäktige, som för övrigt sammanträdde på Ungdomens hus Nyeport, beslutade i afton att inrätta Skövde kommuns förtjänsttecken. Idén är från början min, varför det känns bra att processen nu passerat mållinjen. I fullmäktige vållade frågan ingen större debatt. Frågan är, jämfört med många andra ärenden i kommunen, naturligtvis ganska liten. Förutom jag var det endast vänsterpartisten Egon Frid som äntrade talarstolen. Egon gjorde pliktskyldigast lojt motstånd och yrkade utan framgång avslag.

Anförandet

I mitt anförande rörande Skövde kommuns förtjänsttecken, sa jag ungefär så här:

“Vårt samhälle är beroende av innovativa människor. Kreativa människor. Skickliga människor. Handlingskraftiga människor. Människor som driver utvecklingen, lyckas och tjänar som inspiration och föredöme för oss andra. Därför är det är viktigt att uppmärksamma, värdesätta och belöna människor som på olika vis och inom olika områden gör extraordinära insatser.

I Sverige har flera kommuner instiftat förtjänsttecken. Flera av dessa är dock främst avsedda för att belöna anställda och förtroendevalda för lång och trogen tjänst. Men några kommuner har också medaljen som en hedersbetygelse åt förtjänta medborgare utanför kommunorganisationens hägn. De mest namnkunniga är S.t Eriksmedaljen, som är Stockholms stads förtjänsttecken, och Göteborgs stads förtjänsttecken. Bland stockholmare, som under senare år erhållit S:t Eriksmedaljen, kan nämnas Erik Lallerstedt, Christer Fuglesang, Tomas Tranströmer, Malena Ernman, Cecilia Hagen, Anders Carlberg, Lennart Nilsson och Therese Alshammar. Alla framstående människor inom sina resp. områden. Människor som Stockholm har anledning att vara stolta över.

Det är just så som Skövde kommuns förtjänsttecken ska användas; Till att premiera de skövdebor som vi är stolta över och som bidrar till att vi är stolta över Skövde. Därför ska vi också offentligt uppmärksamma och hedra dem som gjort och gör viktiga och berömvärda insatser, som direkt eller indirekt, varit till gagn för vår fina stad och bygd.

Att använda just ett förtjänsttecken, en medalj, som utmärkelse har flera praktiska fördelar. Det säkerställer naturligtvis att priset är likvärdigt, oavsett vilket år det delas ut. Men framförallt är det en stor nytta att medaljen är bärbar! Pristagaren har den nämligen med sig och på sig och blir därmed ambassadör för Skövde i alla sammanhang där hon eller han uppträder. Detta underlättas av att vi föreslår att medaljen ska utdelas även som släpspänne, miniatyr och nål. Detta, samt det att teckeninnehavarnas namn anslås värdigt i vårt fina stadshus, innebär att pristagarna inte faller i glömska.

Deras namn och gärning lever och vårdas. Såväl i vår samtid som i en framtid.”

LÄNKAR:

Blogg: Egon muckar – 15 oktober 2013
Blogg: Snart verkstad av förtjänsttecknet – 14 oktober 2013
Blogg: Nära medalj – 20 juni 2012
Blogg: Medaljera G:son! – 26 maj 2012

Tappade uppkopplingen