Medborgarnas vilja - grunden för monarkin

krona

Idag publicerar Västgötatidningar, dvs Falköpings Tidning, Västgötabladet och Skaraborgs Läns Tidning, mitt svar på en artikel av företrädare för Republikanska föreningen. Republikanerna har f. ö. som idé att försöka få snarlika cirkulärartiklar publicerade i tidningar på de orter, som besöks av H. M. Konungen i samband med monarkens 40-årsjubileum.

Med en milt nedlåtande underton beskriver republikanerna Jonas Lundgren och Magnus Simonsson det svenska folket som okunnigt, okritiskt och naivt. Detta på grund av att en majoritet svenskarna är tillfreds med monarkin som statsskick och uppskattar det arbete, som vår kungafamilj på olika vis utför för Sverige.

Sverige är genom regeringsformen en konstitutionell monarki. Grundlagarna är fastställda genom demokratiska beslut i riksdagen, vars ledamöter utsetts genom fria, allmänna och demokratiska val. Att hävda att vår monarki är odemokratisk är således nonsens. Så länge det finns ett folkligt stöd för vår monarki kommer statsskicket att bestå. Medborgarnas vilja är grunden för den svenska monarkins existens.

Vår kung är inte, som artikelförfattarna antyder, någon härskare. Han saknar politiskt inflytande och har endast begränsade ceremoniella befogenheter. Statschefen står fri från inblandning och ställning i det vardagliga, politiska kotteriet. Detta är en fördel, om man med denne vill ha en samlande gestalt och symbol för nationen. Det är vår kung och vårt kungahus. Det bidrar högst sannolikt till en popularitet, som få – om någon – presidenter kommer i åtnjutande av.

Anders G Johansson (M), Skövde

LÄNKAR:

Republikanernas artikel – VGT 21 augusti 2013
Kungaparets resa genom Skaraborg – SR P4 Skaraborg 21 augusti 2013
Kungen spanade in Skövde – SkövdeNyheter.se 21 augusti 2013
Webbteve från kungaparets besök i Skövde 21 augusti 2013

Etiketter

Tappade uppkopplingen