Mer behövs på Gotland

Blogginlägg

swedenÖB har beslutat att omedelbart stationera trupp permanent på Gotland. Om det finns någon specifik händelse som motiverar denna ändå något överraskande åtgärd vet inte vi vanliga medborgare. I media anges ett allmänt försämrat säkerhetsläge kring Östersjön vara orsaken. Skäl nog! Överbefälhavaren Bydén visar att han är en handlingskraftig general. Det är utmärkt att han tar ansvar och agerar inom det mandat som är hans och myndighetens. Nu måste riksdag och regering ta sitt ansvar för att höja försvarsförmågan. För i sanningens namn är ett kompani på ön inte mycket att skriva hem om (även om bemanningen för stunden utgörs av stabila Skaraborgare).

Den enskilt allra viktigaste åtgärden måste vara att snarast ansluta Sverige till Nato. Endast då kommer vi i åtnjutande av ett pålitligt, robust och förberett understöd från andra länder. Betydelsen av ett medlemskap i Nato betonas också i ambassadör Krister Bringéus utredning, vilken presenteras i veckan. Men i denna ödesfråga har Socialdemokraterna och vänsterregeringen kört fast och klamrar sig fast vid en förlegad bild av omvärld och säkerhetsläge. Det är mycket oansvarigt och väldigt allvarligt. Sverige saknar ju förmåga att självständigt avvärja ett angrepp.

På Gotland ska nu 150-talet man uppehålla sig och övas fram till sommaren 2017, då styrkan ska avlösas av den nya stridsgruppen som till stora delar då ska vara färdigutbildad. Förutsättningarna för att bedriva stridsutbildning är dock begränsade på ön. Försvarsmakten har nämligen inte beviljats de miljötillstånd (!) som erfordras för att använda skjutfälten till att just skjuta på. Den svenska lagstiftningen och byråkratin är en mäktig och emellanåt övermäktig motståndare. Regeringen måste nu omgående undanröja dessa bedrövligt fåniga hinder.

Sossarnas drakoniska förbandsnedläggningar i begynnelsen av 2000-talet innebar att det tidigare hyggligt befästa Gotland avmilitariseras. Det måste i efterhand sägas vara det mest olyckliga och ogenomtänkta beslutet bland många i svensk försvarspolitik. Och i rättvisans namn måste jag också medge att den borgerliga regeringens uppförande av ett stridsfordonsgarage utanför Visby inte var en särskilt kraftfull handling. Den nya “stridsgruppen” är en produkt av den senaste försvarspolitiska överenskommelsen. Jag har tidigare hävdat att det snarare är en ursäkt till stridsgrupp och det tycker jag alltjämt. Försvaret av Gotland behöver förstärkas ytterligare. Artilleri- och luftvärnsenheter behöver grundtilldelas ön. Jag läste tidigare att Sverige råkat få 24 haubitsar över efter att Norge dragit sig ur det starkt försenade Archer-projektet. Skulle inte några av dessa pjäser kunna komma till användning på Gotland?

Jag tycker det. Hellre anskaffning av några rejäla eldrör än inrättande av en fånig jämställdhetsmyndighet.

LÄNKAR:

Fasta förband på Gotland från idag – SVT 14 september 2016
Blogg: Tidigare inlägg om försvaret

Etiketter

Tappade uppkopplingen