7 Replies to “Miljöutmaning #8”

 1. Jan Ericson skriver:

  Jag svarar dig via mail i stället!

 2. Anders G skriver:

  Jag noterar att regeringskansliet brukar delta i Earth Hour och att miljöministern brukar uppmana kommuner, landsting och myndigheter att göra likaledes.

  Kommer DU förklara för regeringen att den, enligt DINA teser, tänker fel? Det är väl i så fall med miljöministern, inte med mig, som DU ska tala?

 3. Jan Ericson skriver:

  Jo, men oavsett hur DU tänker, hur sätts bilden i media? Jo, som ett missnöje med regeringen och ett krav på kraftfullare åtgärder. Det är den bilden alla svenskar får i media av EH, så har det varit VARJE ÅR som EH genomförts. Svenskarnas deltagande i EH har använts i varje politisk debatt av vänstersidan för att angripa regeringen. Tyvärr är det detta du och andra deltagare medverkar till.

 4. Anders G skriver:

  Tack för Ditt stora engagemang på denna min blogg. Avseende Alliansregeringens insatser för miljön har jag ingen som helst avvikande uppfattning gentemot Dig. Det framgår tydligt om Du läser mitt svar. Jag är stolt över vår regering och vad den åstadkommit på detta område, liksom flera andra.

  Miljö- och klimatfrågorna hanteras inte bäst lokalt och ej heller nationellt. Det är globala problem som kräver större överenskommelser för att låta sig lösas. Jag tycker att det är fullt rimligt att fria människor på jorden förenar sig i denna oskyldiga aktivitet för att föra en fråga, som många med rätta upplever vara viktig och angelägen, på agendan. Jag riktar således inte min släckta lampa mot min egen regering. Jag tar bestämt och distinkt avstånd från vänsterns politik, som jag menar varken gagnar miljön eller välfärden. Inte här eller någon annanstans. Men jag bidrar gärna till att manifestera vikten av att alla länder tar frågorna på större allvar, så att världen kan samlas ikring en gemensam, tydlig färdriktning.

  Jag vill försiktigtvis upplysa om att det faktiskt inte är alla moderater som tänker som du, även om jag uppskattar Din tolerans med oliktänkande. Jag vill avslutningsvis önska Dig en mysig stund i Ditt luxrika hem om lördagen.

 5. Jan Ericson skriver:

  Nja, jo, jag tror ju dina avsikter är goda förståss. Men en av de viktigaste avsikterna med Earth Hour är faktiskt – enligt arrangörerna (!) – att skicka starka signaler till regeringarna i respektive land att ta större krafttag “för klimatet”. Det innebär med andra ord att alla som deltar i EH i Sverige skickar signaler till Alliansregeringen om att dagens politik inte räcker. Om jag deltar – vad är det jag som moderat är missnöjd med? På vilket sätt vill jag att Alliansen tar större krafttag? Är det genom ytterligare skattehöjningar på energi? Stopp för inrikesflyget? Kilometerskatt på transporter? Nedläggning av kärnkraften? Stoppad ekonomisk tillväxt? Eller kanske “behovet av att skapa ett helt nytt ekonomiskt system” som meteorologen Pär Holmgren kräver i en intervju i Ulricehamns tidning i lördags?

  Problemet är att genom att delta i EH sanktionerar man Vänsterns och Miljöpartiets syn på saken. De står för de mest radikala förslagen för att “rädda klimatet”. Och det är just radikalare förslag i klimatpolitiken som är själva syftet med EH. Jag tycker det känns mycket märkligt att på detta sätt underkänna sin egen regerings arbete och sanktionera motståndarnas. Jag känner mig för övrigt synnerligen väl upplyst i klimatfrågan, har nog studerat den mer än de flesta. Överdrifterna från alarmisterna är minst lika stora som de som förnekar att vi inte har några miljöutmaningar alls. Sans och balans är a och o, och själva grunden för Alliansens politik. Sans och balans är knappast något som ett deltagande i EH att medföra, oavsett hur goda avsikter man har. Det är väl därför de flesta moderater jag känner på både lokal nivå och riksnivå avstår från detta jippo. Men vi lever i en fri värld och är ett brett parti och alla får självklart välja sina vägar och förtjänar respekt för det. Jag avstår därför från att raljera om eventuellt behov av upplysning.

  Hälsningar Jan

 6. Anders G skriver:

  Det är som sagt upp till var och en. Earth Hour är nu inget nationellt “jippo”, utan en aktivitet som arrangeras av WWF. Att det finns betydande globala miljö- och klimatproblem, hoppas jag att även Du är medveten om. Det är i alla fall de flesta moderater som jag känner.

  Jag väljer att – tillsammans med miljontals andra – manifestera vikten av att miljö- och klimatfrågorna hanteras medvetet och omsorgsfullt, inte bara i Sverige utan i världen. Min förhoppning är att fler regeringar tar sig an miljöfrågorna lika föredömligt som den svenska alliansregeringen gör.

  Jag är stolt över det sätt som Sverige målmedvetet minskar fossilberoendet. Jag är stolt över energiöverenskommelsen, som garanterar tillgång till el till konkurrenskraftiga priser och som driver utvecklingen mot klimatneutral energiproduktion. Jag är stolt över de satsningar på forskning och utveckling av miljöteknik, som vår regering gör. Jag är stolt över Moderaternas politik, som både värderar de enskilda människornas ansvar och som vilar på marknadsekonomins grund.

  Jag släcker lampan. Jag respekterar Ditt behov av upplysning.

 7. Jan Ericson skriver:

  Anders – jag förstår inte riktigt varför vi moderater ska delta i detta jippo, fast det är förståss upp till var och en. De flesta moderater jag känner ser det mer som en aktion riktad mot marknadsekonomi och tillväxt, dikterad av vänsterkrafter, än som en insats för miljön. Själv tänder jag i stället upp huset lite extra under Earth Hour som en hyllning till den rena svenska elproduktionen som jag tycker vi ska vara stolta över! Jag tycker inte det är elen vi ska slåss mot, utan mot smutsig elproduktion. Tänk den dag alla kör med elbilar i stället för på bensin eller diesel, det vore en miljöförbättring av rang! Så jag kan bara vädja – gör en insats för miljön och bojkotta Earth Hour!

  Hälsningar Jan

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen