Anders G vill

Ett tryggt och arbetsamt Sverige

Sverige ska vara en fri, trygg och arbetsam nation. Vårt land kan därmed inte, som idag, vara en mer eller mindre kravlös samhällsgemenskap. Nedan utvecklar jag några tankar om ett litet urval av frågor, som just jag tycker är särskilt viktiga för att Sverige ska bli det anständiga och välmående land som jag tycker att det ska vara.

Ett robust svenskt försvar

Jag är en varm anhängare av att Sverige ska ha ett trovärdigt och användbart militärt försvar. Under hela mitt politiska liv har jag påtalat vikten av att bryta den oansvariga och huvudlösa nedrustning som pågått i decennier. Med Rysslands angrepp på Ukraina blev det uppenbart även för den mest aningslöse att den eviga freden aldrig var vunnen.

För mig är slutsatsen sedan länge självklar. Sverige måste skyndsamt bli medlem i försvarssamarbetet Nato. Sverige måste omedelbart öka effekten av de den befintliga krigsorganisationen samt fortsätta en strukturerad och medveten upprustning av försvaret. De 2 % av BNP, som är Natos riktpunkt för medlemsstaterna, måste betraktas som en lägstanivå för de svenska säkerhetsansträngningarna. En tydlig deklaration om säkerhetspolitisk hemvist samt en krigsavhållande, hög och taggig tröskel som vi reser i samverkan med andra, likasinnade nationer. Det krävs för att Sverige ska kunna bidra till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

Lag och ordning

Otryggheten breder ut sig i Sverige. Trots att befolkningen ökat snabbt, har inte poliserna blivit fler i motsvarande grad. Sverige har det tredje lägsta antalet poliser per invånare i hela EU. Att utbilda och anställa fler poliser är därför mycket angeläget. Men då måste vi börja med att motivera de poliser som vi idag har att stanna kvar och inte säga upp sig. Därför behöver polisernas löner höjas.

Många svenska lagar är för klena och utgör inte tillräckliga hinder för de kriminella. Straffen behöver skärpas för en rad allvarliga brott. Långa fängelsestraff är en pålitlig, brottsförebyggande åtgärd. Den som är frihetsberövad är ju förhindrad att begå nya brott. De många olika straffrabatter som tillämpas i Sverige måste slopas. Det är orimligt att den som begår många brott för rabatt och undkommer att straffas för dem alla. Det är skevt och felaktigt att yngre förbrytare får straffsänkningar på grund av sin ålder, trots att de hunnit utvecklats till livsstilskriminella återfallsförbrytare.

Jag förutspår att kostnaderna för att upprätthålla trygghet, lag och ordning kommer att öka ordentligt under de kommande åren. Och det måste de få göra om vi ska förmå att genomföra en nödvändig upprustning av rättsväsendets olika delar och instanser.

En företagsam och arbetsam nation

Att arbeta och försörja sig är avgörande för att en människa ska känna trygghet, frihet och oberoende. Företagsamhet och arbete är också en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla den allmänna välfärd, som vi vant oss vid och som vi uppskattar.

De S-ledda regeringarna har steg för steg nedmonterat arbetslinjen och fört Sverige till en föga smickrande tätposition i arbetslöshetens Europaliga. Allt för många människor i arbetsför ålder går inte till jobbet.

Bland de utlandsfödda är arbetslösheten som störst. Varannan invandrare försörjer sig inte själv. Det är för få som kommer i arbete och det tar för lång tid att göra det för dem som ändå lyckas. Integrationspolitiken har varit svag och misslyckad. Den rigorösa bidragspolitiken har medfört att det inte finns tydliga morötter som motiverar till att lära sig svenska, utbilda sig och arbeta. Så kan det inte fortgå.

Sverige måste först och främst föra en företagsvänlig politik. Sverige ska vara landet där det är lätt och attraktivt att starta och etablera företag och där väsentliga förutsättningar, så som bland annat tillgång till säker och billig el och stabil infrastruktur, finns på plats. De många hinder som nu bromsar flera företag från att komma till, växa och anställa måste brytas ned.

Men vi måste också öka kraven på alla oss som bor här. Sverige kan inte vara en kravlös gemenskap. Tvärtom. Var och en har ett ansvar för att arbeta, försörja sig och bidra till landets utveckling och tillväxt. Därför måste vi strama åt bidragen ordentligt. För det måste löna sig att gå till jobbet, istället för att stanna hemma och lyfta bidrag.

Värna valfriheten

Sverige ska vara ett frihetligt land, där människor ges utrymme och handlingsfrihet att forma sin vardag och välfärd. Att det ska råda valfrihet inom den gemensamt finansierade välfärden är viktigt för mig. Jag vill att människor ska få välja förskola, skola, vård och omsorg och inte stelt hänvisas till kommunen eller regionen. Mångfalden och konkurrensen bidrar också till att kvaliteten höjs. Rätten för människor att välja ska inte vila på lokala politikers välvilja. Den borde vara lagstadgad och gälla alla. Överallt.

 

Tappade uppkopplingen