Anders G vill

Ett tryggt och arbetsamt Sverige

Sverige ska vara en fri, trygg och arbetsam nation. Vårt land kan därmed inte, som idag, vara en mer eller mindre kravlös samhällsgemenskap. Nedan utvecklar jag några tankar om ett litet urval av frågor, som just jag tycker är mycket viktiga för att Sverige ska bli det anständiga och välmående land som jag tycker att det ska vara.

Ett robust svenskt försvar

Jag är en varm anhängare av att Sverige ska ha ett trovärdigt och användbart militärt försvar. Under hela mitt politiska liv har jag påtalat vikten av att bryta den oansvariga och huvudlösa nedrustning som pågått i decennier. Nu är det uppenbart för allt fler att den eviga freden inte är vunnen. Ryssland flyttar fram sina positioner på ett mycket aggressivt sätt. Det för krig i Ukraina och hotar, kränker och destabiliserar länder i sin omgivning. Samtidigt har vi en ny situation när USA:s president tydligt och klart har deklarerat att landet inte tänker fortsätta att bära kostnaderna för Europas säkerhet.

För mig är slutsatsen självklar. Sverige måste skyndsamt bli medlem i försvarssamarbetet Nato. Och Sverige måste lika snabbt ta sig an en medveten upprustning av försvaret. Målsättningen måste vara att nå upp till de 2 % av BNP, som är Natos riktpunkt för medlemsstaterna. Det krävs för att Sverige ska kunna bidra till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

Lag och ordning

Otryggheten breder ut sig i Sverige. Trots att befolkningen ökat snabbt, har inte poliserna blivit fler. Sverige har det tredje lägsta antalet poliser per invånare i hela EU. Att utbilda och anställa fler poliser är därför mycket angeläget. Men då måste vi börja med att motivera de poliser som vi idag har att stanna kvar och inte säga upp sig. Därför behöver polisernas löner höjas, deras utrustning moderniseras och de måste givetvis få en myndighetsledning som de kan känna förtroende för.

Många svenska lagar är för klena. Bland annat är det orimligt att vi i landet tillämpar en “mängdrabatt”, som innebär att åklagarna regelmässigt avstår från att utkräva ansvar för mindre allvarliga brott, om en gärningsman har begått flera. Det rimliga är att en brottsling får stå till svars för samtliga sina begångna brott och straffas för dem alla.

Vidare måste “ungdomsrabatten” slopas. Det är obegripligt och oanständigt att rättvisan ska visa förmildrande hänsyn till en gärningsmans ålder ända upp till 21 år. Myndighetsgränsen går vid 18. Därefter anses man vara vuxen och ska därför ta det fulla ansvaret för sina gärningar.

Slutligen måste Sverige ta itu hårdare med det trots allt begränsade antalet individer som är yrkes- och livsstilskriminella och som står för huvuddelen av brottsligheten i landet. Att ånyo begå brott efter att man avtjänat ett fängelsestraff bör betraktas som allvarligt och försvårande. En återfallsförbrytare ska aldrig kunna friges i förtid, utan avtjäna hela det straff som den har dömts till.

En företagsam och arbetsam nation

Att arbeta och försörja sig är avgörande för att en människa ska känna trygghet, frihet och oberoende. Företagsamhet och arbete är också en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla den allmänna välfärd, som vi vant oss vid och som vi uppskattar.

S-MP-regeringen har med stöd av Vänsterpartiet steg för steg nedmonterat den framgångsrika politik som Alliansen tidigare förde för att stärka och utveckla arbetslinjen. Höjda skatter och en kravlös bidragspolitik hotar i förlängningen det svenska välståndet. Det är endast tack vare högkonjunkturen som Sverige klarar sig bra idag. När konjunkturen viker kommer vi, med den nuvarande vänsterpolitiken, stå klent rustade och de berömda ladorna kommer att visa sig vara tomma på riktigt.

Detta får inte fortgå. Sverige måste först och främst föra en företagsvänlig politik. Sverige ska vara landet där det är lätt och attraktivt att starta och etablera företag och där väsentliga förutsättningar, så som bland annat tillgång till säker och billig el och stabil infrastruktur, finns på plats. De många hinder som bromsar flera företag från att komma till, växa och anställa måste brytas ned.

Men vi måste också öka kraven på alla oss som bor här. Sverige kan inte vara en kravlös gemenskap. Tvärtom! Var och en har ett ansvar för att arbeta, försörja sig och bidra till landets utveckling och tillväxt. Därför måste vi strama åt bidragen ordentligt. För det måste löna sig att gå till jobbet, istället för att stanna hemma och lyfta bidrag. Det gör det inte idag.

Värna valfriheten

Sverige ska vara ett frihetligt land, där människor ges utrymme och handlingsfrihet att forma sin vardag och välfärd. Att det ska råda valfrihet inom den gemensamt finansierade välfärden är viktigt för mig. Jag vill att människor ska få välja förskola, skola, vård och omsorg och inte stelt hänvisas till kommunen eller landstinget. Mångfalden och konkurrensen bidrar också till att kvaliteten höjs.
Rätten för människor att välja ska inte vila på lokala politikers välvilja. Den borde vara lagstadgad och gälla alla. Överallt. Därför tycker jag att lagen om valfrihet borde vara obligatorisk att följa för alla kommuner.