Moderaterna försvarar valfriheten

Idag skriver moderaterna Linn Brandström, Töreboda, Björn Thodenius, Gullspång, och jag i Skaraborgs Allehanda:

Likt papegojor upprepar socialdemokrater lydigt och flitigt sitt partis valmantra om återtagande av ”den demokratiska kontrollen” av hälso- och sjukvården. Entreprenörskap ska motarbetas. Patienters valfrihet ska beskäras. Personalens utbud av arbetsgivare ska begränsas till att vara regioner och kommuner.

Den svenska hälso- och sjukvården står redan under politisk kontroll och är föremål för rigorös uppföljning. Detta är viktigt och angeläget för att säkerställa kvaliteten i och upprätthålla tilliten till det gemensamt finansierade vårdsystemet. Vi anser dock att utrymmet för ägarprövning behöver ökas utifrån ett beredskapsperspektiv. Uppenbart olämpliga ägare, såsom stater med fientlig avsikt, ska hindras från tillgång till alla samhällsviktiga strukturer. För detta saknas idag erforderligt lagstöd. Vi är kritiska till att regeringen har agerat senfärdigt för att få en lagändring till stånd.

Den som betraktar den svenska hälso- och sjukvården utan vänsterideologiskt missfärgade glas finner att den svenska sjukvården står sig mycket väl avseende bland annat medicinsk kvalitet, teknologi och läkemedel. Problemet är att produktiviteten sjunker. Antalet besök och behandlingar minskar och medborgarna får mindre vård per satsad skattekrona. Resultatet är att Sverige har bland de längsta köerna till ickeakut vård i Europa. Problemet förstärktes under pandemin när covid-vården behövde prioriteras och andra behandlingar fick ställas åt sidan.

De fristående vårdaktörerna är inte problemet, utan utgör en del av lösningen. I Västra Götalandsregionen har Moderaterna, tillsammans med sina koalitionspartier, beslutat att upphandla tillgänglig sjukvård för att beta av vårdköerna. Socialdemokraterna motsatte sig detta, trots att det medför att färre människor behöver vänta på behövlig vård.

För oss är det väsentliga att människor får vård av hög kvalité i tid. Driftsform och organisationsnummer är då av underordnad betydelse. Konkurrens är väsentligt för att kontinuerligt höja kvalitén och öka produktiviteten i hälso- och sjukvården. Att lyckas med det är nödvändigt för att vi ska förmå att upprätthålla välfärden i ett land med en ökande andel äldre och vårdbehövande.

Moderaterna försvarar valfriheten. Makten över det egna livet och hälsan ska stå under människans kontroll. Den ska inte återtas av Socialdemokraterna.

 

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde

Linn Brandström (M),
regionråd, Töreboda

Björn Thodenius (M),
oppositionsråd, Gullspång

LÄNK:

Moderaterna försvarar välfärden i sjukvården – MT/TSL 04 augusti 2022

Tappade uppkopplingen