Moderaternas nomineringar i hamn

Blogginlägg

Aftonen har jag ägnat åt gruppmöte med Moderaternas kommunfullmäktigegrupp, samt lite eftersnack över en pilsner med ett knippe glada partivänner i det trevliga och nyrenoverade Hotel Billingen.

I god ordning och utan krusiduller fastställde fullmäktigegruppen valberedningens förslag till bemanning av Moderaternas olika uppdrag i kommunstyrelse, revision, nämnder, bolag och kommunalförbund. Den hetaste frågan föreföll faktiskt ett tag bli val av justerare, där vi på grund av ett litet missförstånd ett tag hade två kandidater. Denna lilla knut, som väckte viss muntration, löstes dock  snabbt upp!

Vår valberedning har utgjorts av Katarina Jonsson, Johan Åsbrink, Elisabeth Svalefelt, Torbjörn Bergman, Philip Segell och mot slutet även mig som adjungerad i min egenskap av gruppledare.  Det har varit ett komplext pussel att lägga och otroligt många faktorer att beakta och ta hänsyn till. Valberedningen har verkligen lagt manken till, avsatt mycket tid för överläggningar och dessutom fört en kontinuerlig dialog med samtliga våra kandidater.

Nu har vi formerat vår första laguppställning för perioden. Vi vet att den inte kommer gå i mål intakt efter fyraårsperioden. Människor rör på sig och livsbetingelser förändras. Det gäller även förtroendevalda. Lagbygget är därför en ständigt pågående process. Det är i sig positivt. Det ger oss möjlighet att engagera våra ännu outnyttjade reserver, som utgörs av kompetenta och dugliga personer, att bereda viss möjlighet till “karriärväxling” samt att erbjuda efterhand tillkommande, nya medlemmar tillträde till det politiska hantverket.

För egen del är det ju sedan tidigare känt att jag föreslås vara ordförande i skolnämnden. Från och med i afton är jag också föreslagen som ledamot av kommunstyrelsen. Det är ett uppdrag som jag verkligen ser fram emot i och med att det medger en översikt av kommunens samlade verksamhet, men också engagemang i viktiga utvecklingsfrågor.

Det blir således ett och annat att sätta sig in i och ta sig an. Jag räknar med en ganska tuff och hektisk inkörningsperiod och har nu definitivt bestämt mig för att återuppta den sedan valrörelsen tynande, fysiska träningen för att verkligen orka med!

Här är Moderaternas nya laguppställning! Klicka!

2 Replies to “Moderaternas nomineringar i hamn”

  1. andersg skriver:

    Tack! Vi ska göra vårt allra bästa!

  2. Annika Håkanson skriver:

    Låter som en gedigen process. Lycka till! Vi behöver Skövde som ett blått draglok i Skaraborg.

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen