Modernisera maxtaxan

Blogginlägg

Jag ser på TV 4 Nyheterna, som rapporterar om att regeringen idag tillkännagivit att den satsar 108 miljoner kronor 2013-2016, varav 15,5 miljoner 2013, för att “att öka tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid”. TV 4 hävdar att frågan är en idéstöld från oppositionen och Mikael Damberg, sossarnas gruppledare i riksdagen, uttrycker också i samma inslag sin förtjusning över regeringens satsning.

Jag har nu inte följt hur den biträdande utbildningsministern Nyamko Sabuni (FP) och regeringen resonerat i denna fråga. Jag menar att det är mer eller mindre ointressant, eftersom frågan om hur man ordnar den offentliga barnomsorgen ytterst ju är en fråga för kommunerna. Det är alltså fråga om en prioritering som görs – eller inte görs – lokalt. I Skövde har Alliansen beslutat att från nästa årsskifte öppna upp till två avdelningar för barnomsorg från tidig morgon till sen kväll. Det innebär en satsning på 1,5 miljoner kronor (vilket ger en vink om att regeringens 15,5 miljoner, fördelat på 290 kommuner, är snuspengar). Sedan tidigare finns det redan en nattöppen avdelning på förskolan Nyckelpigan i Ryd.

I vårt samhälle behövs barnomsorg på andra tider än mellan nio och fem. Många arbeten bedrivs på tidiga mornar, sena kvällar och nätter. Om detta behov har jag haft bra samtal med bland annat anställda i och företrädare för handeln i Skövde. Många föräldrar är ensamstående och flera har inte den lilla världens stödjande strukturer ikring sig. För Alliansen i Skövde handlar det om att ge arbetslinjen en hjälpande hand och göra det attraktivt och smidigt att bo och arbeta i vår kommun. Om detta har jag både bloggat tidigare och också intervjuats i TV 4 Skaraborg.

Genom en väl utbyggd barnomsorg möjliggör vi för människor att arbeta, försörja sig och betala skatt. Det är gott och väl, men det finns, tycker jag, ändå fel och brister i hur vi finansierar vår barnomsorg. Egenavgifterna, “maxtaxan”,  som vi föräldrar betalar, motsvarar endast blygsamma tio procent av totalkostnaden. Resten betalas genom kommunalskatten och genom bidrag från staten. Det, som i mina ögon är märkligt, är att lagen föreskriver samma taxa, oavsett när på dygnet barnomsorgen utförs.  Den som har sitt barn i omsorg mitt i natten betalar därmed samma egenavgift som den, som har sitt barn i omsorg på “kontorstid”. Detta trots att kommunens kostnader naturligtvis är avsevärt högre för nattomsorgen.

Men märkligast är det att vi föräldrar, som 2012 har våra barn i kommunal barnomsorg, betalar samma avgift i kronor och ören som man gjorde 2004. Förordningen om maxtaxa föreskriver nämligen ingen automatisk uppräkning av avgiften via index. I åtta år har alltså nivåerna i maxtaxan legat orörda, medan prisutvecklingen skyndat vidare. Således måste skattekollektivet ständigt bära en större andel av barnomsorgskostnaderna. Sedan 2004 har kraven och förväntningarna på den kommunala barnomsorgen också skruvats upp flera varv, vilket gör maxtaxan än mer otidsenlig.

Jag hade blivit mer imponerad om regeringen, istället för att strö snuspengar, hade anpassat taken i maxtaxan till en mer rimlig nivå. Jag hade också applåderat om den hade öppnat upp för en differentiering i prissättningen, så att avgiften för nattomsorg tilläts bli något högre än den för dagomsorg. Jag är övertygad om att dessa anpassningar mer verkningsfullt hade stimulerat en bredare utbyggnad av barnomsorgen på kvällar, nätter och helger, vilket ju är regeringens vällovliga ambition.

TIDIGARE INLÄGG:

Omsorg för arbetslinjen (01 februari 2012)
Öppet för arbetslinjen (15 maj 2012)

Ett svar till “Modernisera maxtaxan”

  1. Magnus Hammar Borsch skriver:

    Med risk för att låta som en repeterstation: Det är som Anders skriver. Bra och nyanserade synpunkter vilket visar på vikten av att Alliansregeringen följer upp sina i dagarna utannonserade beslut med ytterligare åtgärder.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen