Monica Green är ute och cyklar

Blogginlägg

När jag sitter och skummar igenom Skaraborgs media finner jag att Monica Green (S) är ute och cyklar. För den som följt  riksdagsledamotens framfart genom åren, kanske inte detta förefaller vara någon nyhet.

Denna gång är cyklandet dock av mer handfast karaktär. Genom att trampa på E20 vill hon dra uppmärksamheten till den låga standard som vägen håller i Skaraborg. Hennes poäng är dock minst sagt oklar. Hon klandrar alliansregeringen för att inte Skaraborg fått större del av infrastrukturpaketet, men medger samtidigt att vänsterkartellen inte kan presentera några större satsningar för området. Dessutom är det så att den lilla stump motorväg, som byggdes under Socialdemokraternas tid vid makten, fick sin finansiering först i och med alliansregeringens infrastrukturplan!

Jag hävdar bestämt att regeringens infrastruktursatsning är av stor nytta för oss skaraborgare. Vi gynnas av satsningarna i Göteborg, liksom av att E 20 byggs ut till att vara motorväg sträckan Göteborg-Vårgårda. Vi gynnas också av att Banverket får 1,6 miljarder kronor till att öka kapaciteten på Västra stambanan på sträckan Skövde-Göteborg. Man måste se på trafikflödena i en helhet. Det är ju inte så att den viktigaste trafiken är den som sker inom Skaraborg, utan till och från i första hand Göteborgs hamn. Därför är det gott och väl att flaskhalsarna nu börjar byggas bort, även om grävningarna ännu så länge sker utanför de skaraborgska gränserna. Trendbrottet är viktigt! Efter maktskiftet byggs E20 ut. Med starka statsfinanser och god tillväxt kan satsningarna fortsätta!

När Green själv för några år sedan pressades för S-regeringens ovilja till infrastruktursatsningar, var det annat ljud i skällan. “Barn är viktigare än betong”, hette det då. Så vad vill Green nu visa med sitt trampande? Vill hon påminna väljarna om att det långa socialdemokratiska maktinnehavet inte innebar mer än en tumme väg i Götene, byggd för lånade pengar? Vill hon upplysa om att hon och hennes vänsterkamrater inte har ett öre mer att spendera på vägar? Eller vill hon möjligen visa att cykeln kanske snart blir ett vanligare förekommande fordon på vägarna i och med vänsterns aviserade höjningar av bensin- och kilometerskatter? Trampa på, Green!

Tappade uppkopplingen