Morgondagens beslutsfattare

Blogginlägg

Semestern är slut och jag är åter i selen, arbetar och pysslar med mina förtroendeuppdrag. Den sista lediga veckan tillbringade jag på båt i Norge utanför Stavanger. Där nåddes jag av SLA, som ville ha min kommentar om en namninsamling, som elever på Stöpenskolan skickat till mig. Eleverna kräver att få sin undervisning på Rydskolan under den tid som Stöpenskolan ska vara evakuerad för renovering.

Saken är i korthet att kommunen beslutat att tidigarelägga renoveringen av Stöpenskolan. Detta genom att använda medel för planerade investeringar som uteblev. Samtidigt beslutade skolnämnden att hyra Fjärilskolan för den tid som renoveringen pågår och använda som evakueringslokal. Högstadieeleverna på Stöpen kommer alltså att få sin undervisning på Ryds- och Fjärilskolorna. Mellan dessa byggnader är det ca en kilometer. Självklart ställer det krav på schemaläggning för att minska förflyttningarna för lärare och elever. Självfallet kommer den tillfälliga skolmiljön inte vara lika välanpassad och hemtam, som den ordinarie invanda. Men det kommer att fungera.

Sedan tidigare har skolnämnden beslutat att Rydskolan ska vara en låg- och mellanstadieskola med stadsdelen Ryd som upptagningsområde. Till hösten öppnar den ”nya” skolan, som därmed får etablera sig under en termin, innan högstadieleverna från Stöpenskolan ansluter vid början av vårterminen 2014. Därefter får de båda skolorna samsas om utrymmet. Men alla elever får faktiskt inte plats på Rydskolan samtidigt! Det är därför som den gamla Fjärilskolan tillfälligt måste tas i bruk. Och det blir då de äldre eleverna som får göra sig det lilla omaket att husera på två platser.

Stöpeneleverna behöver naturligtvis få mer upplöst information för att kunna förbereda sig för den nya tillvaron, som börjar vid årsskiftet. Det ställer krav på skolförvaltning och rektorer att planera och förbereda flytten samt att omsorgsfullt informera alla berörda. Det ställer också krav på att lärare och andra medarbetare visar gott ledarskap och bidrar till den trygghet, som unga människor behöver för att klara en förändrad situation på ett bra sätt. Jag är fast och fullt övertygad om att vår organisation kommer att klara av detta på bästa sätt!

Jag är i grund och botten positiv till det engagemang, som namninsamlingarna är ett uttryck för. Det är unga människor som bryr sig, tänker, tycker och gör. Jag minns att jag själv som förtroendevald i elevrådet på Västerhöjdsgymnasiet i slutet på 80-talet tog initiativ till någon slags protest mot något beslut, som den dåvarande skolstyrelsen i Skövde fattade. Jag minns dock inte längre vad det handlade om. Initiativtagarna till namninsamlingen på Stöpenskolan är i alla fall sannolikt heta kandidater till befattningar som morgondagens beslutsfattare! När höstterminen väl börjat ska jag bege mig till Stöpenskolan för att lyssna på dessa elever och samtala med dem.

Tappade uppkopplingen