Möte med försvarsministern

Blogginlägg

Sten Tolgfors och Anders GIdag var jag, tillsammans med moderater från de skaraborgska garnisonsorterna, inbjuden att vara med på ett lunchmöte med försvarsminister Sten Tolgfors (M). Jag känner Sten sedan min korta sejour som partiombudsman i Örebro län, där han på den tiden var riksdagsledamot. Sten är en varm och vänlig person, seriös och ambitiös som få och mycket målmedveten i allt han företar sig. Det senare tycker jag han visat i sin ministergärning. Han var inledningsvis tämligen ifrågasatt, men har envist och målmedvetet lyckats genomföra en betydande omdaning av försvarspolitiken.

Några exempel på resultat:

    • Det har blivit ordning och reda i försvarets ekonomi! Försvaret uppvisar för första gången på mycket länge överskott. Det berömda och till synes eviga ”svarta hålet” har täppts till och nu råder överskott på 2,5 miljarder, varav en nu återförs till myndigheten. Detta är en central förändring som betyder mycket för försvarsförmågan på sikt.
    • Enbefälssystemet, en unikt svensk företeelse från tidigt 80-tal, har äntligen skrotats och ersatts av ett flerbefälssystem. Försvaret kan nu ta till vara både generalisters och specialisters kompetens, vilket ökar förbandens kvalité.
    • Värnpliktssystemet, som ju onekligen har haft sina förtjänster men nu passerat bäst före datum, är på väg att ersättas med heltids- och kontraktsanställda soldater. Sverige får förband klara för nationella och internationella insatser, utan behov av föregående mobilisering.
    • Regeringen har föreslagit en ny och utvecklad veteranpolitik för stöd till och omhändertagande av dem som tjänstgjort i utlandsstyrkan samt deras anhöriga. Det är ett område som tidigare varit gravt eftersatt.

 

Fler förändringar är att vänta på sikt i försvarets organisation. Jag ska erkänna att det inte är helt enkelt och okomplicerat för mig som är väl inkörd i ”det gamla systemet” att ta till mig och smälta detta. Men det gäller att hänga med! Som jag tidigare skrivit är det oändligt viktigt att Skövde står på tå och anstränger sig för att vara bästa möjliga värdkommun för framtidens militära förband, oavsett hur dessa kan komma att se ut. Vårt kommunalråd Tord Gustafsson (M) fick under mötet välförtjänt beröm av försvarsministern för sitt hittillsvarande arbete med just detta.

Men mest viktigt för försvaret i Skövde och annorstädes är faktiskt att alliansen vinner valet till hösten. Det rödgröna regeringsalternativet lämnar få och splittrade besked om vad som ska ske med försvaret vid en eventuell vänsterseger till hösten. Klart är i alla fall att försvarsanslagen skulle minska med två miljarder kronor. Minst. Vilka nedskärningar som därmed är att vänta får vi kanske besked om i vänsterns förslag till vårbudget.

Vi försvarsvurmande moderater har tillsammans med våra alliansvänner alltså två betydande uppgifter framför oss; Vinn valet och vässa värdskapet för Skövde garnison!

En annan mötesdeltagare, Johan Åsbrink (M), ger sin bild av dagens möte på sin blogg (länk).

Ett svar till “Möte med försvarsministern”

  1. Ja. Sten har väl dessutom tagit steg mot närmare samarbete med de nordiska grannarna, gemensam lägesbild och gemensam upphandling.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen