Motion om militära museer

Blogginlägg

I dagarna har jag skickat in motioner till Moderaternas i Skaraborg förbundsstämma. En av dem handlar om ansvaret för aktiva militära förbands museer. Min poäng är att staten ska skilja på försvar i förvar (dvs kulturvård av gamla fästningar och baser från det kalla krigets tid) och museer med koppling till förband som idag lever och verkar. Idag behandlas de likvärdigt av statsmakten och det tycker jag är fel. Det är som att blanda färsk och torkad frukt i samma korg.

Ett förbandsmuseum är betydelsefullt som en länk mellan det civila samhället och förbandet. Betydelsen av denna faktor har ökat i och med övergången från ett värnplikts- till ett yrkesförsvar. Vidare menar jag att ett museum är betydelsefull för att bevara traditioner, stärka identiteten och därmed förstärka förbandsandan. Denna är, vet man, av stor betydelse för moral och stridseffekt. Därmed borde det också vara statens ansvar att ordna finansieringen. Idag faller en stor del av kostnaden på värdkommunerna.

Förbundsstämman hålls den 9 april i Skövde. Då hoppas jag lyckas upphöja denna tanke till officiell politisk ståndpunkt.

Läs motionen!

Tappade uppkopplingen