Motionerar för tillväxt

Blogginlägg

Idag “lanserar” jag en andra motion till Moderaternas i Skaraborg förbundsstämma. Den handlar om planering och förberedelser för militär styrketillväxt.

Bakgrunden är att Sveriges markstridsförband, förutom hemvärnsstyrkor, år 2014 ska utgöras av två brigader. Av dessa kommer en att vara bemannad av anställda soldater och därmed ha hög tillgänglighet. Den andra kommer att utgöras av kontrakterad personal, som är hemförlovad. Det är en förbandsvolym som sannolikt räcker till för att fullgöra dagens uppgifter, som Försvarsmakten ju främst löser utomlands.

Men Försvarsmaktens främsta och viktigaste uppgift är att försvara landet mot främmande makts angrepp. Några sådana hot känner vi dessbättre inte idag, men vi lever å andra sidan i en föränderlig värld. Dagens sanningar behöver inte nödvändigtvis vara morgondagens. Därför måste staten kunna anpassa försvarsförmågan över tid och i tid. Detta kräver planering och förberedelser.

Jag menar att Försvarsmakten ska ha i uppdrag att planera för styrketillväxt i olika tidsperspektiv. Denna åtgärd skulle ge ökad legitimitet och trovärdighet åt omtransformeringen av försvaret till små insatsstyrkor. Jag menar att såväl landets invånare som främmande makt ska veta att Sverige har planer och förmåga att ordnat förstärka och utvidga sitt militära försvar.

Den 09 april håller Skaraborgs moderater förbundsstämma på Billingehus i Skövde. Förhoppningsvis kan jag vara där för att argumentera för min motion. Dock kan det paradoxalt nog vara så att jag istället deltar i en militär övning den dagen.

Läs motionen!

Etiketter

Tappade uppkopplingen