Museifrågan lever

Blogginlägg

För några veckor sedan beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå att uttala att Skövde inte kan erbjuda lokaler för att inhysa Garnisonsmuseet i. Jag kan erkänna att jag blev tagen på sängen när jag såg ärendet på föredragningslistan. Moderaternas Torbjörn Bergman förordade rådigt i utskottet en utredning av hittills ickesynade alternativ, mest för att vinna tid, men röstades ned.

Det hävdades att samtliga möjligheter för lokalisering utretts, men att inga möjligheter stod till buds. Besvärligt läge för oss moderater, som ogärna vill se ännu ett militärt museum packas ihop och lämna Skövde och Skaraborg.

Men när politiken och kommunen tycktes ha kört fast, fann starka civila krafter råd. Människor som inser Garnisonsmuseets värde för militärstaden Skövde hörde av sig för att erbjuda lokaler och möjligheter. Frågan väcktes till liv igen och det var inga halmstrån som det var fågan om att gripa efter. Det var solida, genomtänkta handlingsalternativ för att långsiktigt härbärgera museet. Och detta på plats som medger exponering och därmed bäddar för att antalet besökare ökar. Därmed kunde kommunalrådet Katarina Jonsson (M) yrka på återremiss när ärendet landade på kommunstyrelsens bord.

Nu ska samtal föras mellan engagerade, lokala krafter, Garnisonsmuseets ledning, Skövde kommun och Statens Försvarshistoriska Museer. Nu ska vi komma fram till en långsiktigt hållbar lösning för museet i militärstaden. Allt annat vore galenskap. Nu får det vara punkt slut för Skövde kommuns pinsamt vankelmodiga uppträdande gentemot staten i museifrågor. Vi vill, vi kan och vi ska! Det måste vara det självklara budskapet, menar vi moderater.

Tappade uppkopplingen