När nej blir ambition

Blogginlägg

I tisdags beslutade Skövde kommunfullmäktige vid ett extra sammanträde att anta avsiktsförklaringen om att tillsammans med First Hotels utveckla friluftsområdet och -anläggningen på berget Billingen. Detta efter att vänsterpartierna i fullmäktige vid det senaste frågan tvingat fram en s k minoritetsåterremiss, trots att de redan vid detta tillfälle beslutat sig för att säga nej till avtalet och investeringen.

Bra och viktigt för Skövde att vi nu kommit så långt! Men mycket återstår. Beslutet i fullmäktige var endast slutet på början av en mycket lång, komplicerad och svåröverskådlig process. Men nu har Skövde kommun med majoritetsbeslut slagit fast att den vill ta ansvar för att utveckla det bergsområde som är ett av dess allra viktigaste tillgångar. Denna vilja är betydelsefull och en förutsättning för att kunna driva den fortsatta processen vidare och för att kunna parera de friktioner, som kan komma att dyka upp på vägen.

Det var mycket som vevades i repris under tisdagens debatt. Det för mig mest slående var hur alldeles oerhört splittrad vänsteroppositionen i Skövde är. Man är, dock utifrån olika bevekelsegrunder, enig om att säga nej till Alliansens förslag om att utveckla berget. Men när det kommer till de egna visionerna och ambitionerna spretar det betänkligt.

Jag uppfattade att MP helst vill se Billingen som säte för ett asylboende. Jag förstod att V inte vill satsa en krona på projektet, trots att försiktigt utförda kalkyler visar att investeringen leder till breddad skattebas och förstärkt ekonomi i Skövderegionen. Socialdemokraterna var – var och en – i talarstolen angelägna om att meddela att de visst hade en vision för berget. De visade dock med tydlighet att de inte har lyckats utvecklat någon partilinje rörande Billingen. Annat än att här och nu säga nej.

S-företrädarna för det vanligtvis kollektivistiska partiet uppträdde ovanligt individuellt och nominerade varierande och konkurrerande uppfattningar om vad berget i framtiden ska vara och innehålla. En menade att det nog är rätt bra som det är. En annan talade varmt om en skidtunnel. En tredje menade att mycket mer redan borde vara gjort, men var samtidigt emot att något nu skulle göras. En fjärde nöjde sig med att nostalgiskt betrakta sina svartvita bilder från 1960-talet.

Politik är att vilja, som en namnkunnig socialdemokrat en gång uttryckte det. I Billingenfrågan har vänsterpartierna olika uppfattningar. Både mellan och inom partierna. Men de har avslag och nej som sin minsta gemensamma nämnare. “Nej” upphöjts till att vara vilja och ambition.

Tappade uppkopplingen