Nära medalj

Idag skriver Skövde Nyheter att mitt förslag om att inrätta Skövde kommuns förtjänsttecken nu ska utredas. En utredning ska göras och förhoppningsvis kan kommunfullmäktige fatta beslut i frågan redan till hösten.

Det kan tyckas vara ett enkelt och trivialt ärende. Jag hävdar motsatsen! Det är ytterst viktigt att se, uppmärksamma och belöna människor som gör värdefulla och extraordinära insatser. I det här fallet för Skövde kommun. Det tyckte också de andra Allianspartierna och därmed var det snabbt klartecken för att gå vidare i beslutsprocessen.

Jag hoppas nu att utredningen blir bra och att vi kan inrätta ett eftersträvansvärt pris, laddat med stolthet, heder och ära. En fin stad som Skövde förtjänar ett värdigt förtjänsttecken.

LÄNKAR

Medaljera G:son (26 maj 12)
Förslaget till kommunstyrelsen

Etiketter

Tappade uppkopplingen