NATO-diskussion med sökande S

Igår deltog jag i en debatt med Erik Ezelius (S) om NATO i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Det var vänligt och stillsamt. Detta eftersom Socialdemokraterna, som efter att länge ställt sig oresonligt avvisande till ett medlemskap, numera saknar uppfattning och “inte utesluter något”.

Jag förmodar och hoppas att S förbereder en gigantisk ompositionering i frågan. För några få veckor sedan uteslöt de kategoriskt en ansökan om medlemskap. Statsministern uttryckte klumpigt att en sådan rentav skulle ”destabilisera säkerhetsläget”. Nu utesluter hon och de ingenting. Främsta anledningen till förflyttningen torde vara att Finland förefaller komma att utlösa sin NATO-option och ansöka om medlemskap i försvarsalliansen nu under våren.

Moderaterna har däremot sedan länge en klar, tydlig och välgrundad hållning i frågan. Vi är övertygade om att det är mycket viktigt att Sverige sluter upp i den grannsamverkan mot brott som försvarsalliansen utgör. Det vore välgörande för Sveriges och Europas säkerhet.

Det vore naturligtvis väldigt värdefullt om Sverige och Finland samordnat kan överlämna ansökan om medlemskap till NATO:s toppmöte sent juni detta år. Jag är övertygad om att de båda länderna, som är fullt NATO-kompatibla, kommer att åtnjuta försvarsalliansens beskydd under ansökningsprocessen. Den lär, med hänsyn till det rådande läget, dessutom bli kort. Sveriges och Finlands medlemskap är angeläget också för andra, befintliga medlemsnationer. Inte minst de baltiska länderna, vars säkerhetsläge skulle förbättras betydligt om Sverige upphörde med att vara en klent försvarad solitär i Östersjöregionen.

LÄNK:

Eftermiddag i P4 Skaraborg (11:55) – SR P4 Skaraborg 06 april 2022

Tappade uppkopplingen