Nato-medlemskap för fred och frihet

Omvärldsläget är osäkert och säkerhetsläget i Östersjöområdet fortsätter att försämras. Ryska påverkansoperationer, med syfte att skapa kaos, sprida misstro och slå split, riktasmot flera länder i området, däribland de baltiska staterna och Sverige. Den ryska militära förmågeutvecklingen fortgår och ryska förband med kapacitet att långdistansbekämpa mål på svenskt territorium står grupperade i Kaliningrad. I Georgien och Ukraina har den ryska regimen visat att den både har förmåga och vilja att använda vapenmakt för att uppnå sina politiska målsättningar.

Moderaterna vill rusta upp försvaret och för detta uppnå fördubblade försvarsanslag senast inom en tioårsperiod. Vi vill dessutom vill öka samarbetet inom Norden och EU. Men det bästa och mest effektiva
sättet för Sverige att stärka sin säkerhet och öka stabiliteten i Östersjöregionen är att bli medlem i Nato. Insatsen, kostnaden och risken för en motståndare att våga ett angrepp skulle höjas avsevärt om Sverige får del av den gemensamma säkerhetsgaranti som endast är förbehållen organisationens medlemmar. Med detta skulle vi snabbt uppnå en kraftfull
tröskeleffekt som vi är oförmögna att åstadkomma själva, oaktat hur stora summor vi investerar i vårt nationella försvar.

Riksdagens båda ytterlighetspartier (V) och (SD) har funnit varandra i sitt motstånd inte bara mot EU utan också mot Nato. De vill också avsluta det Partnerskap för fred, som bl a möjliggjorde för Sverige att begära understöd från Nato i samband med sommarens skogsbränder. Att vända Europa ryggen och stänga dörren till försvarssamarbetet Nato spelar emellertid den auktoritära Putinregimen i händerna. Ett sönderfallande Europasamarbete och en labil säkerhetsmiljö i Östersjöregionen ger den ryska regimen utrymme att dominera sina grannländer och tillvarata sina intressen på deras bekostnad. Inskränkt nationalism och isolationism är därför inte någon Sverigevänlig politik. Tvärtom äventyrar den ytterst vårt
lands självständighet, frihet och säkerhet.

Det är därför också bekymmersamt att de regerande Socialdemokraterna inte förmår att bryta med sin lika traditionella som inaktuella syn på försvarssamarbetet Nato. I denna fråga ställer de sig istället i samma ruta som riksdagens ytterlighetspartier. Genom att ivrigt och rent ideologiskt odla myten om alliansfrihetens förtjänster hindrar de utvecklingen av en stabil säkerhetspolitisk miljö i Norden.

Sverige behöver mer, inte mindre säkerhetssamarbete. Vi är starkare tillsammans. Sverige ska samverka med de länder som delar vår syn på demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Vi anser att Sveriges säkerhet bäst byggs gemensamt med dem som delar våra intressen. Vi är övertygande om att fred och frihet i framtiden förutsätter
medverkan i Nato idag.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skaraborg

Anna Maria Corazza Bildt (M),
Europaparlamentariker

LÄNK:

Nato-medlemskap förutsättning för fred och frihet – Skövde Nyheter 30 augusti 2018

Tappade uppkopplingen