Nej, elever ska inte betygsätta lärare

Blogginlägg

Läser om Centerns partiledare Maud Olofsson i dagens SvD. Hon berättar där om hur partiet ska bredda sin politik och att det bland annat är välfärdsfrågorna som ska prioriteras. En sådan är skolan. Här resonerar Olofsson om en ordning där elever ska betygssätta lärare. Jag gillar Maud, men i detta tycker jag att hon hamnat lite galet.

Resonemanget är inte heller nytt. Jag har hört det förut genom åren och alltid tyckt att det är lika befängt. Det är självklart att elever har synpunkter på sina lärare. Det har elever alltid haft. En duktig lärare är också lyhörd för detta och ser utvärdering och feed back som en naturlig del i sitt arbete. Men att formalisera elevutvärdering och göra den lönegrundande är inte förnuftigt.

Vad är det skolan ska leverera? Naturligtvis är det kunskap! Därmed är det lärarens förmåga att undervisa och förmedla kunskap som ska värderas och premieras. Elevens betygssättning skulle inte nödvändigtvis värdera denna viktiga faktor. Elevbetyget skulle faktiskt lika gärna kunna bli ett betyg på lärarens sociala förmåga och allmänna popularitet. Dessutom skulle ju läraren hamna i någon slags beroendeställning gentemot dem han eller hon är satt att leda och undervisa. Det skulle undergräva lärarens auktoritet och det tror jag vore mycket olyckligt.

Jag håller med Maud Olofsson om att duktiga lärare ska uppmuntras med högre lön. Det är en klok och sund tanke. Men värderingsmetoden måste vara spetsigare än den som centerledaren förordar. Den ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och verkligen mäta lärarens förmåga att förmedla kunskapsresultat. Så vill jag arbeta för att höja kvaliteten i skolan och det tänker jag verka för i skolnämnden i Skövde under den kommande perioden.

Tappade uppkopplingen