Not good enough

Blogginlägg

sweden

Nu pågår budgivningen i försvarspolitiken. Först ut var S-MP-regeringen med sitt skambud om ytterligare 840 miljoner kronor per år. För det är vad den reella förstärkningen innebär; det som återstår efter kostnader för höjda hyror och arbetsgivaravgifter, vilka också är en del av regeringspolitiken. Statsminister Löfvén och finansminister Andersson, båda (S), ger snålt med den ena handen och tar girigt tillbaka med den andra.

Dessa 840 miljoner ska ställas i relation till de fyra miljarder kronor, som överbefälhavaren menar åtgår för att fortsätta att utveckla försvaret i enlighet med intentionen och ambitionen från försvarsbeslutet 2009. Kort sagt innebär ambitionen att Sverige 2023 ska ha militär kapacitet att i en riktning fördröja en angripare i ungefär en vecka. Men denna, långt ifrån höga ambition, kommer alltså inte att kunna uppnås med hittillsvarande resurstilldelning. Det konstaterar såväl Försvarsmakten själv liksom Riksrevisionen.

Igår presenterade Moderaterna sitt förslag om höjning av försvarsanslagen. Partiet föreslår att försvaret redan under 2015 ska få 500 miljoner kronor för att kunna öka övningsverksamheten. Det tycker jag är mycket bra och välkommet. Vidare föreslår mitt parti att budgetramen för försvaret ska ökas med “åtminstone” två miljarder kronor per år under en femårsperiod. Man menar att de nya pengarna främst ska riktas mot att förstärka ubåtjaktförmågan.

Detta har jag svårare att jubla över. Utgångspunkten är – tyvärr – att den svenska insatsorganisationen, så som riksdagen har beställt den, är underfinansierad. Det saknas alltså fyra miljarder kronor om året för att klara själva grundbeställningen! Ett tillskott av endast halva det belopp som åtgår innebär i realiteten alltså en ambitionssänkning jämfört med 2009 års försvarsbeslut. Detta samtidigt som omvärlden – och särskilt Ryssland – utvecklat sig i en avsevärt sämre riktning än vad de svenska försvarspolitikerna då kunde ana.

Moderaterna uttrycker “att det inte kan uteslutas att det är nödvändigt att förstärka Försvarsmakten med upp till fyra miljarder per år”. Jag hade önskat att man istället bestämt sig för att uttrycka att mindre förstärkningar än fyra miljarder är uteslutna. Med mindre än fyra årliga miljarder får man annars faktiskt göra sig omaket att berätta vad i den befintliga – eller snarare tänkta – organisationen som ska stryka på foten. Vad som inte pengen ska räcka till. Om man dessutom uttrycker förväntan på utveckling av vissa förmågor, blir detta än viktigare. Annars ökar ju underfinansieringen.

Läget i Ryssland och den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöregionen försämras ju hastigt. Det är hög tid att ta ansvar för det svenska försvaret och avbryta urholkningen av det samma. Det är hög tid att öka takten i omställningen för att tidigare få rimlig militär förmåga och operativitet på plats. Moderaterna leder nu försvarsbudgivningen över vänsterregeringen. Det är förvisso en lättnad att så är fallet, men det är inte tillräckligt bra för försvaret. Not good enough, är mitt omdöme.

LÄNKAR:

Tuff strid väntar i försvarssamtal – Svenska Dagbladet 17 mars 2015
M vill ha 10 extra miljarder till försvaret – Expressen 17 mars 2015

Etiketter

Tappade uppkopplingen