Nu tar vi tag i bostadsinbrotten

Blogginlägg

På måndagen publicerade Skövde Nyheter min debattartikel om bostadsinbrotten och Moderaternas förslag till åtgärder mot dem.

Sommaren är inbrottens högsäsong. Antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige har ökat under de senare åren och vi har sett samma tråkiga trend här i Skövde. Utländska stöldligor uppskattas stå för hälften av inbrotten i landet. Löpande förs stöldgods ut ur Sverige och detta sker mer eller mindre riskfritt eftersom Tullverket saknar befogenhet att stoppa det. Risken för att åka fast och dömas för inbrott är också oacceptabelt liten när vardagsbrotten trängs undan och prioriteras ned till förmån för de grövre. Personuppklaringsprocenten ligger därför på blygsamma 4 %.

Den svenska rättsstaten sviktar och sviker. Allt fler människor tvingas uppleva hur myndigheterna inte förmår att utreda och än mindre lagföra gärningsmän för de vardagliga brott som blir allt vanligare. Tilltron till rättsväsendet törnas och samhällskontraktet riskerar att erodera. Det är mycket allvarligt.

Rättsväsendet måste renoveras och rustas upp. Det kräver målmedvetenhet och resoluta åtgärder. Moderaterna föreslår därför omfattande satsningar på Polisen och de övriga rättsvårdande myndigheterna. Först och främst måste antalet poliser öka. Polistätheten är nu den lägsta på tio år och den fortsätter att minska. Med bland annat en lönesatsning ska fler poliser motiveras att stanna kvar i yrket. Genom att återinföra en kostnadsfri polisutbildning och göra den tillgänglig på flera platser än idag ska fler uppmuntras att söka sig till yrket. Målet är att antalet polisanställda till 2024 ska öka med 10 000. Minst hälften ska vara poliser.

Vi vill även förstärka den svenska Tullen. Det är ohållbart att denna ska tvingas välja bland gränsövergångar att övervaka, samtidigt som narkotika och vapen flödar in i landet och stulen egendom ut ur det. Att ge Tullverket rätt att stoppa och undersöka fordon med misstänkt stöldgods är en både effektiv och enkel åtgärd som kan beslutas skyndsamt utan att föregås av tidsödande utredningar.

Moderaterna vill skärpa straffen också för bostadsinbrott. Vi föreslår att minimistraffet för detta mycket integritetskränkande brott ska höjas till fängelse i ett år. Tillsammans med slopade straffrabatter, vilket vi också föreslår, blir straffen kännbara. Med detta får brottsoffren den upprättelse de förtjänar och yrkeskriminella förbrytare förhindras under tiden de är frihetsberövade att begå nya brott. Utländska medborgare ska, inte minst för att avlasta Kriminalvården, i högre grad avtjäna straffen i sina hemländer. De ska efter avtjänat straff också utvisas ur Sverige.

Nu tar vi tag i brottsligheten. Vi gör det med lagskärpningar och den sammantaget största satsningen på rättsväsendet på 20 år. Allt fullt ut finansierat. Krona för krona.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde

LÄNK:

Nu tar vi tag i bostadsinbrotten – Skövde Nyheter 03 september 2018

Tappade uppkopplingen