Ny cityskola tar form

Idag presenterade Skövde kommun vinnaren i arkitekttävlingen för den nya Billingskolan. Vid en liten ceremoni i stadshuset korades den göteborgska arkitektbyrån Whites förslag Oculus som segrare.

Jag har som ordförande i skolnämnden haft förmånen att få sitta i juryn, som har haft att värdera tre väldigt olika förslag. Anledningen till att kommunen överhuvudtaget valt att arrangera en tävling är fullmäktiges uttalade krav om att skolan ska ligga i pedagogisk och teknisk framkant. Då går det inte att använda gammal skåpmat. Det krävs nya tankar, nya idéer och nya grepp.

Fullmäktiges krav är också orsaken till att denna församling igår (måndag) beslutade att höja investeringsramen från 107 miljoner kronor till 130. Den lägre siffran, som utgjorde den ursprungliga budgeten, utgick från kostnaderna för en standardskola. Det var mer eller mindre uppenbart att denna ram skulle behöva revideras. Så gjorde fullmäktige och detta utan debatt. De 130 miljonerna utgör kostnadstaket. Genom att skala bort överflödiga ytor, arbeta med val av material och i några fall sänka ambitionsnivåerna på utförandet, hoppas vi kunna sänka kostnaderna. Den viktiga principen att prioritera innehåll framför tegel och betong gäller alltjämt!

Det är ytterst sällan som kommunen uppför nya skolor. Huvuddelen av Skövdes skolor är uppförda på 60- och 70-talen. De är, även om de efterhand renoverats och i flera fall byggts om, produkter av sin tid. Byggda utifrån dåtidens syn på elever, lärande och arbetsmiljö med allt vad det innebär. Den nya Billingskolan blir naturligtvis ofrånkomligen präglad av vår tid, men ska också medge flexibilitet och vara anpassningsbar för att möta morgondagens behov. Bland annat ska stadens nya cityskola för lägreåldrarna kunna byggas till och ut för att möta större elevkullar i en förtätad stadskärna i ett växande Skövde.

Med gårdagens beslut och dagens offentliggörande har vi kommit ytterligare en bra bit på väg mot en ny, arkitektoniskt spetsig skola på Billingens slänt. Slutet på början av en lång process. Mycket arbete återstår. So far so good.

Länkar:
TV4 Skaraborg
Skövde Nyheter
Sveriges Arkitekter om Oculus
Skövde kommun om tävlingen

Etiketter

Tappade uppkopplingen