Ny högstadieskola i Skövde

Blogginlägg

Idag läser jag i SLA att Raoul Wallenberg-skolan har fått Skolinspektionens tillstånd att öppna en högstadieskola i Skövde från höstterminen från och med hösten 2016. Det gjorde mig glad!

Under min tid som ordförande i skolnämnden i Skövde jobbade jag för att få en friskoleetablering till stånd i Skövde. Problemet var länge lokalfrågan. Det är svårt att finna lediga och lämpliga lokaler i tillgängligt läge i Skövde. Kunskapsskolan löste problemet när de träffade överenskommelse med fastighetsägaren  Västerhuset om att hyra en före detta handelslokal på Norrmalm och bygga om den till en skola för årskurserna sex till nio.

Förhoppningarna kom dock på skam när Kunskapsskolan i juni meddelade att man avbröt etableringen, mest med hänsyn till den oroväckande politiska utvecklingen. På sommaren före valet rådde det nämligen vänstervindar i landet och Vänsterpartiet, en tänkt regeringspartner till Socialdemokraterna, drev ivrigt krav på förbud mot “vinst i välfärden”.

Men det fanns andra som vågade. Dagen efter att jag mottagit det dystra beskedet om Kunskapsskolans avbrutna etablering tog jag kontakt med Raoul Wallenberg-skolan. Min enkla tanke var att det vore möjligt för ett annat utbildningsföretag att ta vid där det första kroknade. Lokalen var identifierad. Kommunen arbetade flitigt för att få ordning på planer och bygglov. Därmed borde “bara” en relation mellan RW-skolan och fastighetsbolaget återstå.

Så blev det. Företagen fann varandra och kom överens och Skövde kommuns medarbetare lade verkligen manken till för att tillgodose behoven på handläggning av erforderliga planer. När jag för några veckor sedan körde förbi den nya skollokalen, som inte kostat Skövde kommun en krona i investeringsbudgeten, rådde det febril aktivitet. Utanför Ahlsells gamla lokal sköt kompisgungor och lekredskap ur asfalten.

Raoul Wallenberg-skolan har gått in i Skövde med god vilja, mod och långsiktighet. Till hösten öppnar låg- och mellanstadieskolan som berikar skolutbudet och dessutom bidrar till att lösa, eller mildra, skolornas trångboddhet i den centrala staden. Jag hoppas och tror att skolan blir lyckosam och framgångsrik och snabbt blir lika självklar som de nu befintliga skolorna.

Och jag ser fram emot att även en fristående högstadieskola har tillstånd att öppna om ett år. Exakt var och hur det ska ske vet jag inte. Jag är ju numera inte lika uppdaterad om skolfrågorna som tidigare. Jag hoppas att det blir på Norrmalm och att kommunen agerar snabbt och målmedvetet för att vara behjälplig med att utveckla kloka och hållbara lösningar för skolan och för området. Bland annat måste, antar jag, frågan om en ny skolidrottshall lösas.

Jag är övertygad om att tillskottet av en fristående skola är bra för Skövdes samlade skolväsende. Jag är glad över att saker nu faller på plats och etableringen kommer till stånd. Även om det är några år senare än jag räknat med och hoppats på.

LÄNKAR:

OK för 7-9-skola – SLA 09 juli 2015
Blogg: Tidigare inlägg om friskolo

Tappade uppkopplingen