Ny organisation ger möjligheter

Jag har njutit av våren och den första majdagen genom samvaro med familjen och vistelse i ett soligt och ljuvligt Bohuslän. Jag har endast flyktigt följt vad som sagts och tyckts från de många talarstolarna i den så kallade arbetarrörelsens förstamajmanifestationer i landet. Det går att läsa i tidningarna om i morgon. Media brukar ju ägna märkligt mycket uppmärksamhet åt denna gamla partitradition.

Jag tycker mig ha förtjänat någon dags ledighet. I upptakten för årets första valrörelse är det mycket som sker och mycket som behöver göras. I måndags hade vi dessutom periodens hittills längsta sammanträde med kommunfullmäktige. Kl 23.00 avslutades mötet, som hade en lång föredragningslista och där en hel timme ägnades åt att diskutera en lokal S-motion om läxhjälp. För andra gången. Senast vi gjorde det var för nästan exakt ett år sedan.

Sossarna anstränger sig för att visa sig pålitliga i skolfrågan, som tidigare varit något av en akilleshäl för partiet. Den uppmärksammade Pisa-undersökningen tar de som intäkt för att regeringen gjort för lite och att resurserna är för få. Båda påståendena är djupt felaktiga. Alliansen har reformerat skolan i grunden och genomfört ett stort antal reformer, syftande till att återupprätta kunskapsskolan. Stora reformer ger inte omedelbart genomslag. Den årskurs, som lämnade underlag till Pisa, hade gått hela sin skolgång i den S-märkta skolan. Detta påtalade jag i debatten, vilket ledde till ordväxling mellan mig och fullmäktige- och riksdagsledamoten Monica Green (S). Jag har laddat upp ett litet klipp från denna nedan.

Den stora frågan på dagordningen handlade dock inte om läxor, utan om den förestående omorganisationen av Skövde kommun. Debatten om denna inleddes sent på kvällen och blev därför inte särdeles omfattande. Dessbättre råder det också politisk samsyn kring huvuddragen och att organisationen verkligen behöver förändras för att bättre möta ett växande Skövdes förutsättningar och behov.

För skolans del innebär det att en ny nämnd, skol- och utbildningsnämnden, inrättas. Denna kommer att ansvara för barn och elever från förskola till gymnasium. Det tycker jag är alldeles utmärkt! Jag har upplevt glappet mellan skolnämnden och utbildningsnämnden som besvärande. Jag är övertygad om att man, genom att överbrygga det,  får förutsättningar för mer av helhetssyn och resursoptimering. Det finns mycket att bevaka och arbeta med vid planering och förberedelser av den nya organisationen. Själv har jag identifierat två områden som särskilt viktiga.

För det första tycker jag att det är viktigt att utveckla strukturer och metoder för att i högre grad eftersträva en mer medveten matchning av medarbetare mot organisationens olika befattningar. Att sträva efter att utveckla mekanismer för att få de skickligaste ledarna och dugligaste pedagogerna att vara, verka och prestera i de svåraste och mest utmanande sammanhangen. Vi har påbörjat detta i och med införandet av förstalärare. Men jag tror att vi behöver och kan göra mer.

Det andra jag vill kika närmare på är hur vi i högre grad får skola och socialtjänst att samverka och arbeta mer integrerat. Jag tror att det är nyckeln för att vi ska lyckas bättre med de elever, som idag har bekymmer och problem både i skolan och i sin övriga tillvaro. Ny inspiration för detta fick jag när jag förra helgen samtalade med medarbetare i skol- och socialförvaltningarna i lilla Grästorps kommun. Där arbetar man framgångsrikt med tvärprofessionella team i en utökad elevhälsa för att fånga och stödja de barn, som befinner sig i gråzonen mellan skola och socialtjänst. Det vill jag att vi ska göra i Skövde också.

I alla förändringar finns det ett naturligt och fullt mänskligt inslag av oro, som man ska ha respekt för. Jag inser också att förändringar tar tid och kräver tålamod. Men jag ser främst enorma möjligheter i det som nu komma skall. Jag menar att omorganisationer ibland rentav har ett egenvärde. De tvingar oss att lämna invanda mönster och trygg slentrian för att tänka nytt, göra om och bygga nytt. I detta ligger det enorma möjligheter som vi ska tillvarata!

LÄNKAR:

Ingen enhetlig läxhjälp i skolorna – SLA 29 april 2014
Hetsigt och utdraget om läxhjälp – SN 28 april 2014
Kommunfullmäktige i Öppna Kanalen webbteve – 28 april 2014
Tidigare inlägg om läxhjälp

Tappade uppkopplingen