Ny period med nya utmaningar

Blogginlägg

Efter en misslyckad flirt med Centerpartiet och Liberalerna, som rimligen borde ha syftat till ett styre baserat på överenskommelser i politikens mittfält, tog de nya Socialdemokraterna i Skövde (under befäl av Johan Ask och Maria Hjärtqvist) istället emot Gabryjel Bloms från den yttersta vänsterkanten utsträckta hand. Senare kom även miljöpartisterna att ansluta sig till en rödgrön gruppkram.

Socialdemokraternas nya sällskap innebär en rejäl gir åt vänster jämfört med deras ursprungligt tänkta utgångspunkt i mitten. Värt att minnas är att Gabryjel Blom, lokal vänsterledare och initiativtagare till det röda äktenskapet i Skövde, så sent som 2010 kandiderade för ett annat parti; Kommunistiska partiet. Detta parti beskriver sig som ”ett revolutionärt arbetarparti”. Det är således inte någon politisk mellanmjölkspojke som den nye S-anföraren Johan Ask har välkomnat att ta plats i sitt knä.

Maria Hjärtqvists uttalande i SLA indikerar att sällskapet och samarbetet inte endast är valtekniskt. ”Vi vill visa att vi är ett starkt alternativ”, säger hon där. Med ”vi” avser hon den nyfunna trion S, V och MP. Hur detta alternativ ska ta sig uttryck i politiskt innehåll återstår att se. Sannolikt kommer det ändå bli svårt för de båda mindre partierna att hävda sig gentemot stora S. Jag bedömer att partnerskapet trots allt främst syftar till att försvaga och underminera Alliansens styre av Skövde kommun. Med sitt samarbete vinner de tre partierna fler stolar i styrelser och nämnder än vad de hade gjort var och ett för sig.

De styrande, borgerliga partierna får därmed färre ledamotsplatser och kommer under perioden att sakna majoritet i Kommunstyrelsen, de större nämnderna och bolagsstyrelserna. Det kommer att bli utmanande och ställa höga krav på framförallt dem som är ordförande i dessa. Det gäller för dem att ständigt förvissa sig om att inte ha en majoritet emot sig i viktigare ärenden. Det kräver handlag, lyhördhet och förmåga att finna uthärdliga kompromisser.

Önskvärt är, tycker jag, att hålla den s k Skövdeandan vid liv. Det är den ordning som innebär dialog med alla folkvalda partier och en strävan efter att utifrån sakliga förhållanden nå brett samförstånd kring viktiga och långsiktiga beslut. Det är en ordning som har tjänat Skövde väl och som Socialdemokraterna tidigare har hedrat. Framtiden får utvisa om denna goda anda är förenlig med de nya Socialdemokraternas iver om att utgöra ”stark opposition”.

I afton inleds mandatperioden när det nyvalda kommunfullmäktige samlas för sitt första sammanträde i Skövde.

LÄNKAR:

Nytt rödgrönt samarbete skakar om Skövdepolitiken – SLA 15 oktober 2018
Oppositionen i nytt samarbete – Skövde Nyheter 15 oktober 2018

Tappade uppkopplingen