Ny uppgift

Blogginlägg

Från och våren nästa år kommer jag att under sex månaders tid göra insats som FN-soldat i förbandet Mali 12 som sätts upp av Trängregementet i Skövde. Igår (04 december) beslutade Sveriges riksdag om insatsen.

Förberedelserna börjar redan nu. Därför kommer jag att vid årsskiftet lämna mitt uppdrag som ordförande i Bygglovsnämnden i Skövde kommun. Jag kommer dock att behålla min plats i kommunfullmäktige (som jag är personvald till), men kommer av naturliga skäl att låta mig ersättas vid de flesta sammanträdena under 2020.

Utöver att ha förtroendeuppdrag i Skövde kommun har jag som arbetat heltid med politik som tjänsteman på olika befattningar sedan 2001. Numera är jag Moderaternas stabschef i Västra Götalandsregionen. Men i grund och botten är jag soldat och officer. Det är det som jag är utbildad till och det är min profession, även om jag numera är reserv- istället för yrkesofficer. Inte heller utlandstjänstgöring är något nytt för mig. Detta blir min tredje och högst sannolikt sista utlandsmission. Jag tjänstgjorde i Bosnien 1998/99 och i Kosovo 2007.

Jag är stolt över att ha tillfrågats om att ingå i den styrka som mitt regemente ansvarar för att sätta upp. Att göra utlandstjänst är på ett personligt plan spännande och givande. Det är också ett handgripligt sätt att göra en insats för Sverige och att försöka göra en liten skillnad i världen. FN har en mycket svår och krävande uppgift att i Mali upprätthålla säkerheten och hålla olika extremistgrupper stången. Även om jag personligen tycker att Sverige nu främst behöver prioritera återuppbyggnaden av det egna nationella försvaret, ser jag en nytta i att vi svenskar bidrar till stabilitet och säkerhet på den afrikanska kontinenten och för de människor som lever där.

Jag känner också på ett personligt plan ett behov av att göra något annat och något annorlunda. Jag behöver få ny energi, nya perspektiv och nya erfarenheter. Den känslan har växt sig stark sedan valet förra året då jag inte nådde min målsättning att ta en plats i Sveriges riksdag, vilket jag jobbat hårt för under flera års tid. Jag behöver därför en annan utmaning i yrkeslivet. Jag behöver också se om mitt hus och utöka mitt CV för framtiden. Att förlita sig till politiken för försörjningen vore, som jag ser det, riskabelt, oklokt och framförallt osunt.

Jag har mötts av förståelse av den lokala M-gruppen som har accepterat att jag låter mitt uppdrag som fullmäktigeledamot vara vilande under huvuddelen av det kommande året. Men ordförandeskapet i Bygglovsnämnden måste jag dock givetvis avträda. Jag har uppskattat att vara ordförande i nämnden. Jag har lärt mig mycket och vunnit insikter som jag hoppas ska kunna vara till nytta i min fortsatta politiska gärning. Det har varit en förmån att få arbeta med engagerade förtroendevalda och med professionella tjänstemän. Utrymmet för politik är emellertid synnerligen begränsat i denna myndighetsnämnd. Jag och mina borgerliga kamrater har ändå försökt att verka för liberalism inom de ytterst trånga ramar som den stela och rigorösa Plan- och bygglagen medger.

Jag hoppas och tror att det inte ska läggas mig till last att jag prioriterar en insats för Sverige och FN framför fullgörandet av de kommunpolitiska förtroendeuppdragen. Jag hoppas tvärtom att väljarna ska uppskatta en politiker som inte bara är politiker, utan också har ett engagemang utanför mötesrummen. Jag kommer att återuppta mina plikter som förtroendevald i Skövde kommunfullmäktige under 2021 och lovar att med kraft och energi fullfölja mitt åtagande mandatperioden ut. Möjligen kommer jag att söka stöd för ännu en kandidatur till Sveriges riksdag i valet 2022. Det blir i så fall tredje gången jag gör det.

Nu kommer jag av nödvändiga skäl att fokusera på mitt uppdrag som soldat samt att före avfärd pyssla om dem som jag älskar och håller av. Det innebär att den blogg som jag mer eller mindre flitigt har hamrat på under snart tio års tid, kommer att uppdateras mindre frekvent och periodvis inte alls.

Tappade uppkopplingen