Ny uppgift

Blogginlägg

Från årsskiftet väntar en ny uppgift för mig. Jag har förordnats som stadssekreterare för Moderaterna i Göteborgs stad och ska gå i selen som stabschef i den sju man starka tjänstemannastaben kring partiets kommunstyrelsegrupp. Det är naturligtvis ett spännande och intressant uppdrag att få arbeta med politiken på en central nivå i rikets andra stad. Göteborg är en viktig stad. Inte bara för göteborgarna. Staden är motorn i Västra Götalands län. Att den tickar och går utan friktioner är av vikt även för Skövde och Skaraborg.

Nu gör den ju inte riktigt det. S har styrt staden så länge någon kan minnas, med ett treårigt undantag i 90-talets början. Motorn är i flera avseenden en hackande tvåtaktare. Göteborg är rejält frånåkt av Stockholm och riskerar att bli det även av Malmö.  Det byggs för lite bostäder, föräldrar erbjuds inte förskola i tid, skolresultaten är nedåtgående och staden sjunker som en sten i näringslivsrankingar.  Det är hög tid för ett maktskifte och jag ska som tjänsteman arbeta ivrigt för att det äntligen kan bli verklighet 2018.

Tyvärr innebär det att jag inte kommer att engagera mig i Skövdepolitiken i den utsträckning jag helst vill. Förutom att tjänsten kommer att kräva mycket tid och engagemang är det så att mötestillfällen i Skövde och Göteborg tyvärr krockar. Därför kommer jag inte kunna utmärka mig med ständig närvaro i Skövde kommunfullmäktige, vilket är tråkigt. But job goes first.

Jobbet gör också att jag inte kan vara lika flitig som riksdagskandidat i den eventuella extravalrörelsen som jag var under höstens valrörelse. Att det blir ett extraval förefaller för övrigt vara osäkert av dagens mediarapportering att döma. Denna gör gällande att det pågår förhandlingar för att navigera undan ett extraval. Jag utgår från att Alliansen fullföljer extravalet nu när Löfvén bjudit upp till dans. Det finns nämligen ingen anledning att rädda en statsminister som uppvisat en alldeles formidabel regeringsoduglighet och dessutom en anmärkningsvärd ovilja till att söka politiska överenskommelser med borgerligheten. Sverige behöver en annan regering. Det vore tjänstefel av Alliansen att inte ge och ta den chansen.

Tappade uppkopplingen