Nya Billingskolan invigd

Billingskolan

Ett rått, regnigt höstrusk markerar tydligt slutet på sommarlovet för Skövdes elever, vilka idag inleder höstterminen. För eleverna på Billingskolan blev den första skoldagen något alldeles särskilt. De tar plats i en alldeles ny skolbyggnad, som idag invigdes enligt konstens alla regler. Bland annat med en musikkår och en för tillfället speciellt komponerad fanfar!

Frågan om Billingskolan dök upp i den absoluta begynnelsen av skolnämndens fyraåriga mandatperiod. Då fattade kommunen beslut om rivning av den gamla, uttjänta skolan och bestämde sig för att bygga en ny i “pedagogisk och teknisk toppklass”. Ett bra och modigt beslut! Så här i efterhand kan vi konstatera att vi borde ha byggt den ännu större. Befolkningsprognoserna har förändrat sig radikalt från beslut om byggnation tills dess att skolan nu invigs. Jag är glad och nöjd med att detta projekt nu i alla fall är avslutat och att Billingskolan äntligen återuppstått på bergssluttningen. Jag hoppas och tror att den ska vara en trygg och stimulerande miljö för generationer av uppväxande Skövdebor.

I mitt tal vid invigningen sa jag ungefär så här:

Känner ni till Extreme Home Makeover? Det är TV-programmet där får man se hur en familj i ett nedgånget, dåligt hus får åka bort i någon vecka. Under tiden rycker hantverkare av alla de slag in och river, sliter, gör om, renoverar och bygger nytt. När familjen sedan väl kommer hem gör den det till ett hypermodernt samt smakfullt och funktionellt hem där allt är tiptop och mycket lite påminner om ursprunget.

Projektet Nya Billingskolan är en lokal variant på detta. I kolossalformat! Under de år, som undervisningen sedan 2011 varit lokaliserad till lokaler på Lundenskolan och senare även Österbo, har den uttjänta gamla 60-talsskolan slukats av grävskoporna och försvunnit. Istället har efterhand en modern, funktionell och vacker skolbyggnad uppförts på den gamla skolgården på Billingsluttningen med förföriskt vacker utsikt över vår stad och vår bygd.

Nya Billingskolan har väckt uppmärksamhet och placerat Skövde på kartan; i Skolsverige, i Arkitektsverige och i Byggsverige. Det är inte en skola vilken som helst. Skövde kommun fattade det modiga beslutet att den nya skolan ska ligga i pedagogisk och teknisk framkant!

Därför har vi nu en skola som ska ge förutsättningar för att tillämpa modern pedagogik, som ska ge en kreativ och trygg inramning för elever och medarbetare, som ska ge sammanhang och sammanhållning och som ska klara de allra hårdaste krav på låg energiförbrukning och hänsyn till vår miljö.

Men! Hur fin och modern byggnaden än är, så är det fortfarande det som är innanför väggarna som är avgörande för att bygga en bra, trygg och utvecklande skola. Det är hur ni – elever,  medarbetare av alla kategorier samt föräldrar – tillsammans bygger och formar värdegrund, anda, sammanhållning, förhållningssätt, ambitioner och förväntningar, som avgör vad Billingskolan ska vara. Under tillvaron i tillfälliga lokaler har ni visat goda prov på allt detta. Tillsammans har ni hanterat situationen på ett bra och tålmodigt sätt. Det vill jag tacka Er för.

Nu är det dags att komma hem och – precis som i Extreme Home Makeover – fascineras och förtjusas över allt det nya, fina och funktionella som från och med idag ska vara er vardag. Jag vill avslutningsvis framföra mitt varma tack till alla som under resans gång varit involverade i detta viktiga projekt; Arkitektfirman White, Asplunds bygg, olika befattningshavare i Skövde kommun samt alla som på endera vis varit delaktiga. Var stolta över ert arbete!

Jag vill lyckönska lever och medarbetare vid Nya Billingskolan, som jag härmed överlämnar till rektorn med uppmaningen: Var rädd om skolan! Var rädda om varandra! Välkomna hem! 

LÄNKAR:

Tidigare blogginlägg om Billingskolan
Höstväder inledde nya terminen -SLA.se 19 augusti 2014
Högtidligt när nya Billingskolan invigdes – Skövde Nyheter 19 augusti 2014

Tappade uppkopplingen