Nya Billingskolan växer

Idag har jag haft en pressträff, där jag har berättat om att skolnämnden på onsdag kommer att besluta om att utöka den nya Billingskolans lokaler. Skövdes stadskärna förtätas och vi ser att det är fler barnfamiljer än kalkylerat, som väljer att bosätta sig framför allt i det nya området Käpplunda park, som ligger i Billingskolans upptagningsområde. Därmed måste skolan göras större, än vad som var tanken från början. Skolan måste bereda plats för ytterligare 25-30  elever. Lyckligtvis ryms denna åtgärd inom den ram som kommunfullmäktige slagit fast; 130 miljoner kronor. Denna beslutsavsikt står Alliansen och Socialdemokraterna gemensamt bakom.

Det är nu inte osannolikt att stadens centrumnära områden på sikt förtätas ytterligare. I nuläget har vi inte underlag för att ta höjd för detta. Dessutom har vi nu, glädjande nog, två friskolor, som ånyo knackar på dörren för att etablera sig i Skövde. Vi måste avvakta utgången av denna ansökningsprocess. Kommunen kan inte bygga lokaler och åta sig stora kostnader för dessa, utan att vi först vet hur den kompletta grundskolekartan ter sig.

Jag är i alla fall glad och nöjd med hur frågan om nya Billingskolans expansion nu hanteras; snabbfotat och beslutsamt.

LÄNK

Skövde Nyheter 25 FEB 13

2 Replies to “Nya Billingskolan växer”

  1. Anders G skriver:

    Tack för kommentar. De fristående skolorna antar elever och utbildar dem utifrån samma premisser som gäller för de kommunala skolorna. De gör det med motsvarande finansiering som de kommunala.

    Jag har tidigare bloggat om det faktiska, vetenskapligt bevisade värdet av de fristående skolornas existens; http://andersgjohansson.se/3605/. Jag har svårt att förstå varför Skövdes elever inte skulle få möjlighet till detta kvalitetslyft, som inte innebär någon kostnadsökning för skattebetalarna.

  2. Eilert Björkman skriver:

    Jag delar inte Din glädje över att det kommer flera friskolor.
    De som inte accepterar de kommunala skolorna bör betala sina barns utbildning själva. Om de engagerade sig i de kommunala skolorna, så kanske dessa bleve bättre.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen