Nya Moderaterna satsar på skolan

Idag publicerar SLA en artikel av Tomas Tobé, Rohland Peterson och mig om Moderaternas satsningar på den svenska skolan.

 

När Alliansen fick väljarnas förtroende att leda landet 2006 befann sig svensk skola i kris. Sedan dess har vi ägnat åtta år åt att återupprätta kunskapsskolan. Utmaningarna är fortfarande stora men med ansvarsfulla reformer som finansieras krona för krona kan vi vända utvecklingen.

Svenska elevers kunskapsresultat har fallit de senaste 20 åren. Det dåliga resultatet i PISA 2012 var kvittot på den misslyckade socialdemokratiska skolpolitiken som vi nu lämnar bakom oss. Eleverna som deltog i mätningen hade gått hela sin skolgång i den gamla skolan. Sedan 2006 har vi fått en ny lärarutbildning på plats, återinrättat speciallärarutbildningen och skolan har fått en ny skollag och nya läroplaner. Trots det ser vi nu att det inte räcker. I vårpropositionen gick vi därför fram med förslag om fler lärare i grundskolans tidigare år, utökade satsningar på fler karriärvägar för lärare och en tioårig grundskola.

För att ytterligare stärka svensk skola vill Nya Moderaterna:
1. Varje elev ska få rätt stöd i tid. I dag ges mest särskilt stöd i årskurs 9 vilket är för sent och därför vill vi se att det särskilda stödet byggs ut i grundskolans lägre årskurser. Tidiga insatser är avgörande om man ska förebygga att elever halkar efter och för att skapa mer lugn och ro i klassrummet.

2. Varje elev ska få mer lärarledd undervisningstid. Det finns för många håltimmar i svensk skola. Detta är tid som i stället kan fyllas med undervisning. Jämfört med andra länder har svenska elever färre skoltimmar per dag. Det innebär att de måste hinna med att lära sig samma saker som andra barn, men med mindre undervisningstid. Detta går inte ihop och därför sjunker svenska elevers resultat.

3. Varje elev ska ha en skicklig lärare. Vi vill stärka läraryrkets status. Det innebär högre lön, men minst lika viktigt är attityden till och uppfattning om yrket. I dag råder det en allmän mening om att vem som helst kan bli lärare. Det vill vi ändra på. Kraven för att bli antagen till lärarutbildningen måste skärpas. Det ska inte vara möjligt att bli antagen med svaga betyg.

Ska vi kunna möta skolans kunskapsutmaning är det viktigt att varje elev har en skicklig lärare och får det stöd de behöver. Med flera viktiga reformer för skolan satsar nu Alliansen och Nya Moderaterna för att vända utvecklingen i skolan.

Tomas Tobé (M),
utbildningspolitisk talesperson

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande, Skövde

Rohland Peterson (M),
ledamot i utbildningsnämnden, Skövde

Tappade uppkopplingen