Oansvariga strutsar

Blogginlägg

Veckans politiska snackis kommer från en intervju med statsminister Fredrik Reinfeldt i Dagens Nyheter. Fredrik resonerar där kring utmaningarna för framtidens välfärd. Hur klarar man den i framtiden, när Sverige på en globaliserad marknad utmanas av länder med avsevärt lägre välfärdsnivåer och därmed lägre produktionskostnader?

Vi lever i ett land som har en raskt ökande andel äldre. Vi  lever allt längre och blir allt friskare. Det är naturligtvis positivt, men det innebär också att de som är yrkesverksamma i Sverige har att försörja allt fler icke arbetande. Denna ekvation måste vi hitta en lösning på. Att fortsätta på den traditionella vägen, dvs att betrakta 65-årsdagen som arbetets fixa slutpunkt, är inte längre självklart. Vi måste kunna diskutera hur samhället bättre tar tillvara och uppmuntrar friska, äldre människors förmåga och vilja att arbeta och bidra till välfärden.

Hur resonerar de som nu gör sig löjliga över statsministerns resonemang? Hur tänker de sig framtiden? Kommer de att acceptera lägre pensioner?  Knappast. Kommer de att tolerera sänkt kvalité i välfärden? Sannolikt inte. Ser de någon alternativ lösning på problemet? Nej.

Att undvika att se och tala om ett problem som faktiskt är uppenbart och skarpt, är inget annat än ett strutsbeteende. Strutsar är oförmögna att ta ansvar för framtidens välfärd. Stå på dig, statsministern!

LÄNKAR:

DN 07 februari – intervju med Fredrik Reinfeldt
GP 08 februari – intervju med Fredrik Reinfeldt
Regeringen.se 07 februari – framtidsseminarium

2 Replies to “Oansvariga strutsar”

 1. Anders G skriver:

  Du har läst på slarvigt vad statsministern verkligen sa. Han konstaterade att flera av de barn som föds idag, kommer att överleva sin 100-årsdag. Detta då livslängden ökar. Vi lever längre och längre, samtidigt som vi arbetar en allt mindre del av livet.

  Statsministern förde ett resonemang om hur man i framtiden ska klara av kostnaderna för välfärdssamhället. Hur en mindre andel yrkesverksamma ska orka hålla uppe en större mängd icke arbetandes pensioner och välfärd. Den som gör den minsta studie av demografiutvecklingen och gör en enkel analys, inser att frågan är relevant.

  Statsministern diskuterade hur man ska motivera dem som är äldre att arbeta ytterligasre något eller några år. Redan idag uppmuntrar regeringen äldre att arbeta, genom dubbelt jobbskatteavdrag. Statsministern sa också att “det är en väldigt viktig utgångspunkt att förstå att 30-åringar inte jobbar med samma saker som 70-åringar” och resonerade kring hur vi med utbildning och karriärväxling bättre kan anpassa arbetslivet efter olika åldrars olika krav och behov.

  Jag skulle vilja fråga Dig vilken lösning Du ser på problemet med upprätthållande av framtidens välfärd och pensioner? Eller föredrar Du att med huvudet i sanden undvika att alls se det?

  Trevlig helg!

 2. lillemor lithell skriver:

  Tråkigt att ni inte tänkte på att alla utbrända, nyinvandrade,jobbhetsstressade höginkomsttagare, arbetslösa,uteliggare, d v s samtliga i Sverige förutom Reinfeldtgruppen, knappast lever till 100 som herr stadsminister påstår. I stället är prognosen utifrån verkligheten att moderaternas kapitalistiska styrelseskick kommer att driva människor i för tidig död.Men det är väl tanken att komma ifrån de äldre och deras pensioner.
  Jag är 40-talist och till hör de som ev blir mer än 90, då jag levt under en lättsam tid jämfört med vad mina barn har.
  När jag gick i pension ville alla från 45 och uppåt följa mig. Det är dagens verklighet. Ert samhälle är bara yta och kalla penningtransaktioner.

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen