Obligatorisk valfrihet

Blogginlägg

I lördags var jag på Moderaterna i Skaraborgs arbetsstämma, som denna gång hölls på Rosers salonger i Skara. Det var en trevlig och rolig stämma, där mitt huvudsakliga fokus låg på att försvara min och Moderaterna i Skövdes motion om försvarspolitiken. Mer om detta i ett annat inlägg.

Jag deltog också i debatten rörande en proposition om lagen om valfrihetssystem – LOV. LOV innebär att kommuner och landsting överlåter till den enskilde medborgaren att välja utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster. Det är alltjämt kommunen som betalar, men kommunen har inte längre monopol på dessa omsorgstjänster, som alltså konkurrensutsätts. Alldeles utmärkt! Mindre utmärkt är att kommunerna inte är tvingade att tillämpa lagstiftningen. Rätten till valfrihet förutsätter således att man råkar bo i rätt kommun.

Den nuvarande ordningen ger valfrihet åt kommunpolitiker att inskränka valfriheten för människor. Detta tycker jag är fel. Jag menar att man som svensk medborgare ska ha rätten att välja vård- och omsorgstjänster. I detta ingår naturligtvis rätten att inte välja. Då är det kommunen som utför de tjänster man är berättigad till.

Stämman diskuterade förbundsstyrelsens utmärkta proposition “Införande av lagen om valfrihet i Skaraborg”. Dess poäng är att M-förbundet ska stödja lokala politiker med frågor om LOV, bland annat genom att peka på goda exempel. Jag passade då på att lägga ett tilläggsyrkande, som jag formulerade ungefär så här: “Jag yrkar att arbetsstämman uttalar att LOV ska vara obligatorisk, inte frivillig, att tillämpa för kommunerna.”

Det genererade viss debatt, men när stämman väl gick till beslut var det en övertygande majoritet som stödde mitt förslag. Det var roligt och det är viktigt. För stämmans beslut på olika områden kommer att tas om hand när Moderaterna i Skaraborg ska yttra sig över förslaget till nytt partiprogram, vilket partistämman har att besluta om i höst. Jag hoppas på ett kraftfullt gräsrotsmuller, som förkunnar att Moderaterna och Alliansen inte får ge avkall på val- och etableringsfriheten!

LÄNKAR:

Förbundsstyrelsens i M Skaraborg proposition om LOV
Fullständiga handlingar för M i Skaraborgs förbundsstämma den 27 april 2013

Tappade uppkopplingen