Obstruktion

Blogginlägg

När Socialdemokraternas gruppledare, Maria Hjärtqvist (S), efter det senaste fullmäktigemötet frispråkigt uttalade sig, var hon tydlig med att S säger nej till satsningen på berget: “Vi var medvetna om att vi inte var tillräckligt många för ett avslag, det enda vi kunde göra var att yrka återremiss”.

Med vetskap om detta uttalande är det svårt att inbilla sig att S har haft något intresse av att alls fördjupa sig vidare i frågan. Partiet har hittills också konsekvent avstått från att söka information och öka sin vetskap om den avsiktsförklaring som, tillsammans med ett omfattande underlag, nu ligger på fullmäktiges bord.

Kommunallagen ger möjlighet för en minoritet att begära att ett ärende skjuts upp genom återremiss. Lagens syfte är dock inte att ett eller flera partier ska kunna förhala beslutsprocesser och blockera avgörande i frågor som de inte gillar. Syftet är att partier och förtroendevalda, genom att begära ytterligare eller förtydligat underlag, ska få bättre möjligheter att fatta beslut. S har dock såväl före som efter kommunfullmäktigemötet meddelat att de är emot Alliansens förslag om framtidsinvesteringen på Billingen.

Johan Ask (S), som tycks ha ersatt Hjärtqvist som talesperson i saken, förklarar i en artikel att han och några andra ägnat natten före arbetarekommunens i Skövde årsmöte den 19 mars åt att läsa handlingar för att följande dag föredra dem för de församlade partimedlemmarna. Detta utspelade sig alltså dagen efter det att underlaget och förslaget om investeringen på Billingen offentliggjordes. S-årsmötet sa alltså nej och det var ett bindande beslut. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i Skövde lydigt lät sig vallas till att lättvindigt avfärda framtidsinvesteringen på grundval av några sömndruckna partikamraters negativa omdöme av det omfattande beslutsunderlaget.

Det är svårt att uppfatta S uppträdande i fullmäktige senast som något annat än en fördröjande obstruktion. Berget Billingen och Skövdes framtid borde hanteras med större allvar och intresse än så av ett parti som säger sig vilja vara “konstruktivt i opposition”.

LÄNKAR:

S: Borgerlighetens anklagelser är inte vägen framåt – 04 maj 2016
Tidigare blogginlägg om Billingen

Tappade uppkopplingen