Ob(S)truktion

Blogginlägg

Gult kort

På måndagskvällen sammanträdde kommunfullmäktige i Skövde. Ett av de viktigare ärendena var det om reviderad budget för 2013. Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om justeringar av den budget, som samma församling beslutade i juni förra året. Revideringen innebär att budgeten anpassas till de förändringar i verkligheten som skett sedan sedan dess. Den reviderade budgeten ligger sedan till grund för hur de olika kommunala verksamheterna ska planeras och bedrivas under återstoden av året. Det är således ett viktigt beslut.

 

Vid behandlingen av ärendet öppnade överraskande Helena Dahlström (S), som i oppositionsrådet Marie Ekmans (S) frånvaro var främste S-potentat, med att begära återremiss av den reviderade budgeten. Som skäl för detta angav Helena att Socialdemokraterna inte förstod sig på beslutsunderlaget!

Enligt kommunallagen räcker det med att en tredjedel av fullmäktigeförsamlingen är överens om återremiss, för att det ska dras ur, tuggas om och därmed fördröjas. Förvisso hade inte samtliga S-ledamöter släpat sig till fullmäktige denna afton och det var luckor i de röda leden, men med hjälp av sina pålitliga stödtrupper V och MP hade de ändå lyckats blockera beslutet. Därmed var risken alltså överhängande att kommunens verksamheter fått klara sig utan planeringsanvisningar för både drift och investeringar. Bland andra skulle frågan om Stöpenskolans efterlängtade renovering fått skjutas på framtiden på grund av denna överraskande S-nyck.

Vad kom det sig då att Socialdemokraterna plötsligt och oväntat valde att veva med blockeringsvapnet? Jag konstaterar att S-ledamöter vid två tillfällen deltagit i beslut utifrån exakt samma underlag; både i kommunstyrelsens arbetsutskott och senare i kommunstyrelsen. Partiet förfogar dessutom över ett heltidsarvoderat oppositionsråd i form av Marie Ekman, som har alla möjligheter att ställa frågor till både tjänstemän och Alliansens kommunalråd. Inga frågor har ställts. Det förefaller således mer ha varit fråga om en medveten obstruktion, än om en oskyldig och beklaglig brist på information.

Nu slutade det hela trots allt lyckligt. Efter att fullmäktige ajournerat sig för överläggningar mellan Alliansen och Socialdemokraterna, föll de senare till föga och nöjde sig med en reservation och en protokollsanteckning. Beslut kunde fattas och kommunens olika verksamheter  fick därmed de ingångsvärden och planeringsförutsättningar som behövs för fortsättningen av 2013. Guskelôv!

Det är både märkligt och faktiskt löjeväckande att ett parti, som anstränger sig så för att bildsätta sig som både handlingskraftigt och regeringsdugligt, förfaller till att ägna sig åt ren obstruktion. I fotboll brukar just obstruktion bestraffas med gult kort. I politiken har väljarna möjlighet att i valet 2014 ännu en gång ge S-gänget rött kort.

Tappade uppkopplingen