Ödesfråga för Västsverige

Blogginlägg

Om några få dagar börjar börjar trängselskatten tillämpas i Göteborg. Tidningen GT för sedan en tid en upphetsad kampanj om trängselskattens vara eller icke vara. Målet, att samla ihop 45 000 namnunderskrifter och på så sätt få frågan om en folkomröstning prövad av Göteborgs kommunfullmäktige, rapporteras nu ha nåtts. Enligt chefredaktören är idén att göteborgarna i en sådan omröstning ska få ta ställning till om trängselskatterna ska fortsätta att tillämpas efter 2014.

Att Göteborg utvecklas, växer, går och mår bra är viktigt också för Skövde och för Västra Götaland. Göteborg är regionens nav och hjärta. Men det är ett flimrande hjärta, märkt av infarkter i trafiksystemen. Det vet var och en som någonsin åkt till eller igenom staden med antingen tåg, bil eller buss. Trafiklederna lär vara byggda för vänstertrafik, järnvägsstationen är en s k säckstation med en mycket begränsad kapacitet och förbindelserna över och under Göta älv är underdimensionerade för dagens trafik med gravt trögflytande trafikstockningar som följd.

Våren 2010 presenterade Alliansregeringen en överenskommelse med Göteborgs stad samt regionerna i Västra Götaland och Halland om en efterlängtad infrastruktursatsning i Sveriges andra stad. Det Västsvenska paketet innehåller ett antal godsaker, som alla bidrar till att lösa trafikproppar, öka kapaciteten och flödena samt att stärka stadens och regionens konkurrenskraft. Paketets värde är 34 miljarder kronor. Av dessa bidrar staten med 17 trängselskatten står för 14 och kommunen och regionerna skjuter till de resterande miljarderna.

Trängselskatten är alltså en väsentlig del av finansieringen av paketet. Slopar man den, sparkar man också undan benen för den nödvändiga investeringen i väg och järnväg. Hur tänker de som plitat sina namnteckningar på i Göteborg utlagda protestlistor? Vill de varken ha järnvägsspår, broar eller tunnlar? Är det någon som på allvar tror att det är möjligt att krypa ur överenskommelsen och börja på ny kula vid förhandlingsbordet? Är det någon som tror att regeringen i ett land, som har enorma infrastrukturbehov efter decenniers vanskötsel under S-regeringar, avstår från att satsa på andra viktiga projekt i väntan på att göteborgarna bestämt sig? Är det någon som tror att staten och regionerna alls är villiga att ingå en andra överenskommelse, om bläcket på den första knappt hunnit torka innan den bryts?

Eller är det så att tidningen och de som plitar kanske någonstans inser att det faktiskt behövs tåg, trafik, tunnlar och broar? Det vet jag inte. Jag ställde för tid sedan frågan till kampanjgeneralen, GT:s chefredaktör, på tidningens Facebooksida, men fick inget svar. Men frågan är likväl väsentlig. Menar man att infrastrukturen behövs, men inte trängselskatter för att finansiera den, bör man någonstans vara svaret skyldig om hur man tänker sig att få ekvationen att gå ihop. Annars blir det ju en mycket märklig folkomröstning, som riskerar att sluta med ett svårläkt skottsår i foten.

Min uppfattning är att tåget går nu och att det gäller att hänga med. Det är en historisk möjlighet och sådana går sällan i repris. Respektera därför fattade beslut och ingångna avtal! Att säga  nej till Västpaketet är att säga nej till utveckling och tillväxt i Göteborg och Västra Götaland. Att infrastrukturen kommer på plats, utvecklas och förstärks är en ödesfråga för Västsverige.

5 Replies to “Ödesfråga för Västsverige”

 1. Anders G skriver:

  Frågan om trängselskatt diskuterades livligt i valrörelsen 2010. Spåren av det märks bland annat genom ett enfrågepartis inträde i Göteborgs kommunfullmäktige.

  Denna folkvalda församling har godkänt trängselskatten som metod för att delfinansiera en av de största och viktigaste infrastruktursatsningarna i Göteborg och Västsverige någonsin. Riksdagen har beslutat om lagen.

  Själv sitter jag inte i någon av dessa församlingar. Jag är däremot en av dem som kommer att betala trängselskatten. Jag inser nyttan av den, eftersom den ju är en vital del av finansieringen av Västsvenska paketet. Jag känner allvarlig oro för regionens utveckling på sikt, om man avvisar denna ytterst angelägna förstärkning av infrastrukturen.

  Jag tillåter mig därför ifrågasätta GT:s kampanj. Om man säger nej till skatten, tänker man sig en annan finansieringsmetod? Eller accepterar man att hela investeringen uteblir? Det senare är för mig helt oacceptabelt.

 2. Anders Nilson skriver:

  Förtydligande: Med konsekvenser för politiker menar jag att de blir bortröstade från sina lukrativa poster. Inget annat.

 3. Anders Nilson skriver:

  Du tillhör den elit som varit med och genomfört skatten på besök i Göteborg mot folkflertalets vilja. Du hyllar också principen att det skall råda två nivåer av demokrati i Sverige – en för stockholmare, som tillfrågas innan besöksskatt införs, och en för göteborgare, som man kan ta beslut om över deras huvuden. Besöksskatten tillsammans med den blockad av infartsleder och centrumgator som genomförts kommer att få svåra konsekvenser för staden. Liksom, hoppas jag, för de politiker som ligger bakom.

 4. Anders G skriver:

  Man kan så klart ha olika åsikter om det. Jag konstaterar att det är en bred uppgörelse med flera partier och nivåer inblandade. Kompromisser är per definition sådana att de omöjligtvis till fullo faller alla på läppen och i smaken.

  Jag menar, som jag skrev, att förverkligandet av Västsvenska paketet är en ödesfråga för vår region. Man behöver inte ha vistats länge eller mycket i Göteborg för att konstatera att regionens nav har ett underutvecklat och efterblivet trafiksystem. Det hämmar utveckling och tillväxt. Inte bara där, utan i regionen.

  Staten ställer krav på medfinansiering. Detta på grund av att statens resurser inte är oändliga. Frågan är ju då hur medfinansieringen ska ordnas, om man säger nej till trängselskatten? Några menar att Göteborgs kommun kan sälja tillgångar. Andra säger att man får ta det på kommunalskatten. Vilket är Ditt förslag?

 5. Sture Karsåker skriver:

  Anders, här har vi helt olika uppfattning. Tycker det är totalt fel att straffbeskatta endast ett av flera olika trafikslag. Det är en oanständig straffskatt som platsar i Göteborgs djupaste papperskorg. Hoppas du vet om i vilket sällskap du befinner dig i? Det är ju MP som driver denna fråga från början. Trodde att jag var medlem i ett parti som värnade om privatbilism? Är det sant att regionpolitiker inte omfattas av trängsel/krångelskatten?

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen