Ödesstund

Blogginlägg

sweden

Jag läser att det pågår en budgetkamp mellan statsråden och departementen i den rödgröna regeringen (DN). Försvarsdepartementet förefaller vara förlorare. Igen.

Med anledning av det förändrade omvärldsläget samt mot bakgrund av att försvarsreformen är underfinansierad, har Försvarsmakten äskat om resursförstärkningar. Det handlar om fyra miljarder kronor mer per år. Alltså 16 miljarder kronor på en fyraårsperiod. Finansminister Magdalena Andersson (S) uppträder nu som om ladorna verkligen vore tomma. Hennes motbud till försvaret är 500 miljoner kronor per år.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) var i valrörelsen, förvisso med rätta, kritisk till Alliansens försvarspolitik och menade att försvaret led av “permanent underfinansiering”. Men nu förefaller han själv stå svag och orkeslös med mössan i hand inför det mäktiga finansdepartementet.

Omvärldsläget har förändrats dramatiskt under de senaste åren. Det är krig i östra Europa och en aggressiv stormakt morrar dovt och hotfullt även mot våra närmaste grannländer. Söder om oss står världen i brand och plågas av sataniska terrorister, som gör omfattande landvinningar och fördriver miljoner på flykt.

Man måste vara blind, döv och faktiskt dum för att inte uppfatta att säkerhetsläget i världen och i vår närmaste omgivning är på väg utför i kraftig lutning. Det är nu alldeles oerhört hög tid att ta tag i försvarsfrågan och så snart det går (det tar tid) kompensera snart två decenniers försummelser.

Jag utgår från att Moderaterna och Alliansen kommer att verka för en märkbar uppräkning av försvarsanslagen. Allianspartierna ska också , enligt Decemberöverenskommelsen, delta i samtalen kring försvarspolitiken. Om S-MP-regeringen inte är förmögen att ta det ansvar som nu krävs och genomdriva en substantiell förstärkning av försvaret, måste Alliansen reagera. Skyddet av befolkningen är en stats viktigaste uppgift. Kraven på den förmågan har ökat och ökar. En regering som nonchalerar detta ansvar kan inte rimligen få tillåtas sitta kvar. Det måste anses vara skäl nog för att skramla med hotet om Decemberöverenskommelsens upphörande och en förtroendeomröstning i riksdagen. Det är allvar nu.

 

LÄNKAR:

Försvarets miljardkrav får nobben – 16 februari 2015

Tappade uppkopplingen