Om beredskapspolisen i Skövde Nyheter

Skövde Nyheter skriver om mitt förslag om att införa en moderniserad variant av beredskapspolisen. Jag driver det som en motion inom Moderaterna i hopp om att partiet ska ta det som sin ståndpunkt och driva det politiskt i riksdagen.

Jag är försiktigt optimistisk om att etablissemanget i partiet ska hörsamma idén och ta den till sig. Nyligen anslöt sig partiets riksdagsgrupp till ett annat förslag som jag drivit, nämligen att Polisen ska få utökade möjligheter att begära och att få stöd av Försvarsmakten. Katalysatorn för partiets helomvändning i frågan (partistämman avslog min motion i oktober) var att även rikspolischefen uttryckte detta som önskemål.

Om rikspolischefen är lika förtjust i införandet av en beredskapspolis vet jag inte. Men orsaken och syftet med förslaget är det samma som med det om utökade förutsättningar för samverkan mellan polis och militär. Det handlar om hybridkrigföring och gråzonsproblematik. Hot och angrepp som inte med enkelhet låter sig identifieras, kategoriseras och sorteras på olika myndigheter. Hot och angrepp som den svenska staten måste kunna kraftsamla sina förmågor för att avvärja och hantera.

Jag vill avslutningsvis understryka att jag inte vill återinföra beredskapspolisen så som den var. Jag föreslår att utbildning till beredskapspolis ska vara ett sätt att fullgöra sin värnplikt på. Därmed får man avsevärt längre utbildningstid än den tidigare varianten om fem veckor. Med detta borde rimligen kvaliteten höjas ytterligare. Dessutom för Polisen liksom Försvarsmakten en naturlig och stabil ingång till rekrytering till professionella yrkespoliser.

Moderaterna i Skövde håller årsmöte den 18 februari. Partiföreningen förväntas ställa sig bakom förslaget. Nästa anhalt blir i så fall Moderaternas i Västra Götalands förbundsstämma som genomförs den 9 maj. Med framgång även där ökar trycket på riksdagsgruppen att agera.

LÄNKAR:

Han vill återinföra beredskapspolis för att möta ökat hot – Skövde Nyheter 10 februari 2020 (olåst)
Motion: En modern beredskapspolis, december 2019

Tappade uppkopplingen