Varm konferens hett ämne?

Blogginlägg

I torsdags blev jag uppringd av journalisten Kerstin Uppström på tidningen SLA och tillfrågad om min syn på att ett knippe politiker i skolnämnden konfererar på Cypern tillsammans med skolledare från Skövde kommun. Artikeln publicerades på fredagen. Att jag fick frågan är för jag är nominerad som ny ordförande för nämnden. Jag blev tagen på sängen. Jag hade inte minsta kännedom om konferensen, vad den syftade till eller vilka som deltog och detta av mycket naturliga skäl; Jag sitter inte i skolnämnden idag, jag har därför inte deltagit i några beslut och jag saknar därmed information.

Att jag sedan några dagar är föreslagen som ny ordförande gör inte att jag har mer initierade insikter än någon annan om frågan. Det skulle förvisso vara lätt att skjuta från höften och tycka om ditt och datt, som man inte bär ansvar för, när tidningen ringer och ber om en kommentar. Jag avstår dock från att på lösa eller obefintliga grunder värdera eller recensera den nuvarande nämndens göranden. Att göra annorlunda vore inte seriöst, menar jag. Det skulle undergräva min trovärdighet innan jag ens inlett mitt ordförandevärv.

Jag kommer att ta ansvar för de beslut som skolnämnden så småningom fattar under min ledning. Detta under förutsättning att jag verkligen blir vald till ordförande vill säga. Det sker förhoppningsvis när kommunfullmäktige den 22 november förrättar val av nämnder. De nya nämndernas mandat inleds sedan vid årsskiftet. Därefter kommer jag också att kunna lämna underbyggda svar på frågor rörande skolnämndens verksamhet.

Men även då hoppas jag kunna hålla mig från att uttala mig om saker som jag inte har en aning om. Aningslöshet gör sig nämligen bäst outtalad.

Etiketter

Tappade uppkopplingen