Om Frösve och Stöpen

Blogginlägg

I dagens SLA var det en liten artikel om att “Frösveskolans sjätteklassare flyttas till Stöpenskolan”. Det är ett förslag, som skolnämndens arbetsutskott står bakom. Nämnden beslutar i ärendet på onsdag.

Bakgrunden är att Skövde växer och att det blir fler skövdebor. Flera av dem är små och trycket på förskolor ökar ständigt. Därför är vi i behov av att öppna ännu en förskoleavdelning i Stöpen. Det är således i grunden ett positivt och angenämt bekymmer!

Vad har då detta med sexorna att göra? Jo, idén är att expandera den befintliga förskolan på Frösveskolan. Därmed ianspråktas lokaler som idag används av grundskolan; från barnskola till årskurs sex. Samtidigt finns det lediga ytor på Stöpenskolan, som väl ger plats åt två sjätteklasser. Avståndet mellan de båda skolorna är 500 meter och sexorna har redan idag delar av undervisningen förlagd dit.

Varför föreslår vi då inte att bygga ut lokalerna på Frösveskolan? Jo, därför att lokaler kostar pengar! Vi brottas redan med höga hyreskostnader. Ju mer pengar vi lägger på tegel, betong och golytor, desto mindre blir över för lärare, personal och verksamhet. Jag menar att det är det senare som främst är avgörande för kvaliteten i undervisningen. Det är också nämndens uppfattning. I april slog den fast att det är förvaltningens uppgift att ständigt eftersträva ett klokt utnyttjande av lokaler i syfte att just frigöra medel för de mer mjuka och levande faktorerna.

Föräldrar till de blivande sexorna delar inte min uppfattning. De oroar sig för att sina barn ska bli tonåringar i förtid och för att de ska lockas till dumheter, som rökning, av sina äldre skolkamrater på Stöpenskolan. Jag respekterar det. Jag förstår och uppskattar att föräldrar engagerar sig i och för sina barn. Det är naturligt, viktigt och positivt.

Men jag delar inte alls oron. De femhundra metrarna har inte förvandlat de ett till tre år äldre f. d. Frösveeleverna till några vilddjur. Det kommer heller inte att ske med de blivande sexorna. Stöpenskolan är en bra skola. De anställda kommer ta väl hand om de nya eleverna på samma sätt som de gör och har gjort med generationer av elever. Skolans bibliotek, specialsalar och lärare med högstadiekompetens ger möjlighet till värdefulla och utvecklande synergier för de nya eleverna.

Jag är trygg i mitt beslut och hoppas att det också blir nämndens.

8 Replies to “Om Frösve och Stöpen”

 1. Anders G skriver:

  Jag står för de beslut som jag är med om att fatta.

  Nämndens protokoll går att hämta på kommunens hemsida.

  Övriga offentliga handlingar begärs ut av nämndssekreteraren.

 2. Jonas D skriver:

  Hej Anders.

  Då både barnen, föräldrarna och pedagogerna på Frösve OCH statistiken från andra skolor som provat detta utspel inte delar din uppfattning om hur bra lösning detta är, och med vetskap om hur besvärlig situationen är i åtminstone en av klasserna som du nu skall flyttas bort ifrån skolan de tillhör, är du nu beredd att ta det personliga ansvar som vi föräldrar i Frösve/stöpen kommer att lägga på dig personligen när korthuset kommer falla och debatten kommer blossa upp igen i höst?

  Jag har en stark tro på demokratiskt tillsatta funktionärer på många positioner i samhället men jag är övertygad om att beslut runt skola och utbildning kräver mer än bara åsikter och politisk karriärvilja. Därför skulle jag nu vilja få tillgång till allt det utredningsmaterial som utskottet använt som underlag för detta beslut. Materialet kommer, så långt som det är tillåtet, att läggas ut publikt och lättillgängligt och användas i debatten när beslutet visar sig kortsiktigt och felaktigt, vilket jag verkligen tror kommer att hända.

  Det vi kommer leta efter i materialet är bevis som stödjer att alla påtalade risker är medtagna i beräkningarna samt att alla seriösa alternativa lösningar som lämnats in i detta ärende inte sållats bort genom personliga gissningar och åsikter av enskilda ledamöter i utskottet.

  Är du villig att hjälpa mig ta del av detta material eller måste jag begära ut detta på andra sätt?

  Du får gärna svara här i din blogg eller maila mig på adressen som jag angav i formuläret när jag skrev detta inlägg.

  Med Vänlig Hälsning,
  Jonas D

 3. Anders G skriver:

  Jag har aldrig hävdat att detta skulle vara en lösning för ett år. Behovet av förskoleplatser upphör naturligtvis inte efter tolv månader. Fem år står inte i något beslut. Organisationsförändringen gäller tills vidare.

 4. Patric J skriver:

  Jag delar Håkan S uppfattning/inlägg. Att det handlade om flera år framåt, det måste jag missat helt också. Att det blev 5 år fick vi läsa i SLA.
  Det är som Håkan säger, hela frågan handlar om skendemokrati och att vi blev inbjudna i frågan – var bara ett spel för galleriet.

 5. Anders G skriver:

  Jag har aldrig sagt att det gäller för ett år. Jag sa på mötet på Frösve att det handlar om flera år.

 6. Håkan S skriver:

  En intressant sak i hela detta skendemokratiska beslut är att ni först pratade om att det gällde 1 år. Sen pratar ni om att det kunde sträcka sig till en tre-års period, för att sedan klubba igenom förslaget för en femårs period. Detta gör verkligen så att ni förtroendet för våra folkvalda politiker stärks!

 7. Anders G skriver:

  Jag är väl insatt i att det är Frösve skola som har fortsatt ansvar för sina elever. Det är dock naturligt att personalen på de båda skolorna samverkar för att åstadkomma en bra situation för samtliga elever.

 8. Martin skriver:

  Hej Anders.
  Ditt inlägg och tyckande angående 6:orna till Stöpenskolan är ju inte överensstämmande med verkligheten. Du säger att det kommer att gå bra med våra barn och att de kommer att tas omhand av Stöpenskolans duktiga pedagoger!!!!! Problemet är ju att det är Frösve skola som har ALLT ansvar för de sexor som skall gå i Stöpen. Lärarna från Frösve skall klara av att vara rastvakter,mobbingteam,barnen skall omfattas av Frösves likabehandlingsplan mm mm.Det finns ju inte en plan på hur man skall lösa detta över huvud taget. Vad som är viktigast för barnen och de lärare som jobbar på Frösve skola är väl att de mår bra rent psykiskt så att de i alla lägen kan prestera så bra som möjligt. Du har ju inte fattat vad som sker i Stöpen om du är trygg med att Stöpenskolans personal skall ta hand om våra sexor som skall tillhöra Frösve!!!!! Hur väl insatt är du då i detta ärende som du imorgon skall ta det yttersta anvaret för att se till så det blir det bästa för barnen i Stöpen. Jag vill också att du förstår att det är lärare på Frösve skola som gråter då de skall tala om de förändringar som skett under flera år!!!! Jag hoppas du har läst det brev som Frösve skolas pedagoger har skrivit och förstår innebörden i det. Ta nu ditt förnuft till fånga och fatta att en lokal är ett dött ting och har inga känslor. Lärare, föräldrar och barn är faktiskt alldeles vanliga människor som behöver trygghet och en bra arbetsmiljö oavsett var i kommunen de bor.
  Hälsningar Martin

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen