Om M-stämman i Mariestad

Blogginlägg

Lördagen ägnade jag till större delen i det gamla landstingshuset i Mariestad där Moderaterna i Skaraborg höll sin stämma. Det var av allt att döma den sista ordinarie stämman, eftersom vi beslutade att från årsskiftet gå upp i ett större M-förbund med Västra Götalands län som upptagningsområde. Det är något jag arbetat med sedan ungefär tio år och därför känns det kul och en smula overkligt att det nu verkligen blir av. Jag är trygg i övertygelsen om att den nya organisationen blir framgångsrik.

Under de nästan åtta timmar som stämman varade debatterades politik högt och lågt när närmare tjugotalet motioner avhandlades. Stundom rådde djupaste enighet, men vid några tillfällen fick röstkorten plockas fram för votering. Under hela tiden rådde god och hjärtlig stämning och glimten var allt som oftast i ögat under ordväxlingarna.

Skövdemotionen om att reformera LAS antogs utan krusiduller. Mer diskussion blev det när stämman skulle ta sig an försvarsmotionen. Här tyckte flera ombud att det var fel att låsa sig vid två procent av BNP som ett mål för försvarskostnaderna. Jag förstår hur de tänker och resonerar. Man ska först bestämma sig för vad man behöver och vill ha, innan man bestämmer kostnaden. Men det är ju inte så som svensk försvarspolitik har fungerat under de senaste decennierna. Då har utgångspunkten snarare varit att försvaret ska kosta dryga 40 miljarder och sedan har omvärldsuppfattning, hotbild och organisation anpassats efter den trånga ekonomiska ramen.

Nåväl. Jag gjorde en taktisk reträtt och justerade mitt yrkande och till sist beslutade stämman följande:

– att verka för en skyndsam, substantiell förstärkning av det svenska försvaret,
– att verka för att resurser avdelas för att utveckla och upprätthålla en betryggande svensk försvarsförmåga över tid,
– att verka för att den beslutade insatsorganisationen snarast görs operativ,
– att verka för att utveckla försvaret av Gotland med militär närvaro på ön,
– att sända motionen vidare till Moderaternas partistämma.

Dessutom biföll stämman ett tilläggsyrkande från Skövdemoderaten Curt Hedlund om att verka för ett skyndsamt medlemskap i Nato.

Beträffande lydelsen om Gotland ville förbundsstyrelsen anse den vara besvarad med hänvisning till den nyligen ingångna försvarsöverenskommelsen, vilken slår fast att Gotland ska begåvas med en stridsgrupp om ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani. Från talarstolen hävdade jag “att två kompanier, utan vare sig luftvärn eller artilleri, på den stora ön inte är att betrakta som militär närvaro. Det är snarare en ‘ursäkt till militär närvaro’ och eftersom ordet ‘ursäkt’ inte står i yrkandet kan att-satsen inte anses vara besvarad, utan ska bifallas.” Det höll dessbättre stämmoombuden med om.

Därmed har jag för stunden gjort mitt inom ramen för partiets interndemokrati. Till höstens partistämma är jag inte ombud, utan andra skaraborgare får fäktas för motionerna. Jag hoppas att de når framgång. Framförallt försvarspolitiken ser jag som synnerligen viktig att nu göra skillnad i och förbättra.

LÄNKAR:

Motion om LAS
Motion om försvaret
Moderaterna i Skaraborgs förbundsstämma 30 maj 2015 – stämmohandlingar

Tappade uppkopplingen