Om rösträttsåldern i SLA

I dagens lokala blad skriver jag och Adam Johansson, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Skaraborg, om Demokratiutredningens förslag om sänkt rösträttsålder för kommunalval. Det är en idé som vi blankt avfärdar.

Vi skriver bland annat “Det är inte rimligt att den som är omyndig och av staten betraktas som barn i de flesta sammanhang ska vuxenförklaras i just vallagen. Förslaget om sänkt rösträttsålder bidrar enligt vår mening till att trivialisera demokratin och politiken till något som är mindre viktigt och allvarligt än en trisslott. Vi motsätter oss att sådana jippon tillåts urholka respekten för rösträtten och för vår svenska demokrati.”

LÄNK:

Rör inte rösträttsåldern – SLA 20 januari 2016

 

Tappade uppkopplingen