Om Anders G

Jag är personvald fritidspolitiker i Skövde kommunfullmäktige. Jag är också sedan 2014 förste ersättare i riksdagen för Moderaterna i Skaraborg. I grund och botten är jag officer och har tjänstgjort på olika platser i landet och utomlands. 2020 gjorde jag FN-tjänst i Mali. Frågor om försvar, säkerhet, lag, ordning och trygghet har alltid engagerat mig. När försvaret sattes på undantag, prioriterades ned och av vissa betraktade som särintresse, protesterade jag och hävdade motsatsen.

Jag är i politiken för att uppnå resultat och förändring. Utifrån borgerliga värderingar vill jag bidra till att göra vårt samhälle bättre, friare och tryggare. Att freda människor från onödig politisk inblandning och kvävande byråkratisk övermakt är en politisk uppgift som jag tar på stort allvar. Sverige ska vara ett frihetligt och arbetsamt land där strävsamma människor ges utrymme och frihet att själva forma sin vardag och välfärd.

I valet 2022 gjorde jag ett sista försök att komma in i riksdagen. Det misslyckades. Jag fick inte det förtroende och inflytande som jag sökte. Mitt politiska engagemang kommer därför de kommande åren att hållas på en blygsam nivå.

Född skaraborgare

Jag är född 1971 och har bott i Skövde i större delen av mitt liv. Föräldrahemmet fanns och finns alltjämt i Skultorp. Efter åtta år på annan ort återbördades jag till hemstaden år 2000. Jag trivs här och tycker att det har varit en utmärkt miljö för mina två döttrar att växa upp i.

Moderat sedan länge

1988 var det val i Sverige. Jag var nyfiken på politiken och på de politiska partierna och jag gjorde mig besväret att beställa och läsa huvuddelen av de då befintliga riksdagspartiernas partiprogram. Jag fastnade för Moderaterna. Valet var helt mitt eget. Jag kommer från en familj där det ofta pratades politik kring köksbordet, men mina föräldrar var inte alls politiskt aktiva och berättade inte ens vad de röstade på. Mina farföräldrar var däremot aktiva socialdemokrater.

Mitt val av Moderaterna grundade sig främst på partiets syn på människan. Idén om att ge människor friheten, utrymmet och ansvaret att forma sina liv och förverkliga sina drömmar är mycket viktig för mig. En annan fråga som var och är mycket betydelsefull är försvarsfrågan. Jag är stark och ivrig anhängare av ett starkt, trovärdigt och användbart svenskt försvar.

Jag var aktiv i MUF i slutet på 80- och början på 90-talet. 1991 valdes jag som yngste ledamot in i Skövde kommunfullmäktige. Något år senare tog jag även plats i landstingsfullmäktige. Efter några års bortavaro och politisk inaktivitet fick jag 2001 tjänsten som partiombudsman för Moderaterna i Skaraborg. Sedan dess har jag arbetat i partiet på olika befattningar med avbrott för insatser i försvaret. Nu arbetar jag som stabschef för Moderaterna i Västra Götalandsregionen.

Sedan 2010 är jag aktiv fritidspolitiker i Skövde kommun. I valen 2014 och 2018 blev jag personvald till kommunfullmäktige. Jag har varit gruppledare för Moderaterna i två perioder och ordförande i Skolnämnden i en. Jag var ordförande i Bygglovsnämnden under 2019. Numera är jag endast fullmäktigeledamot.

Soldat, officer och veteran

Jag har yrkesmässigt tjänstgjort vid olika förband i Försvarsmakten i tio års tid. Värnplikten gjorde jag under 15 månader vid T2 och därefter var jag yrkesofficer vid – i tur och ordning – T1 i Linköping, T3 i Sollefteå och slutligen T2 i Skövde. Jag avslutade yrkeskarriären med kaptens grad 2001 och övergick därefter till att vara reservofficer. Efter studier på Försvarshögskolan är jag major i Trängregementets reserv. Jag är en aktiv sådan.

Jag är veteran och har gjort utlandstjänst vid tre tillfällen. 1998-99 var jag plutonchef vid den svenska bataljonen i Bosnien-Hercegovina. 2007 tjänstgjorde jag som samverkans- och underrättelseofficer vid det svenska skyttekompaniet i Kosovo. 2020 var jag samverkansofficer för det svenska förbandet i FN-styrkornas i Mali högkvarter. Dessutom har jag 2003-05 stått i beredskap som samverkansofficer vid P4:s stabs- och granatkastarkompani i insatsbataljonen IA03.

Anders signatur

LÄNK:

Anders G:s CV

Tappade uppkopplingen