Omedelbar dikeskörning

Blogginlägg

Än har inte Stefan Löfvéns S-MP-regering tillträtt. Än mindre har bläcket torkat i den överenskommelse om skolpolitiken som nyligen presenterades med buller och bång. Mest uppmärksammat – och med rätta mest ifrågasatt – är förslaget om obligatorisk gymnasieutbildning. Skoltrötta elever, varav flera tyvärr inte har godkänd grundskola bakom sig, föreslås av S och MP att tvångsförvaras i högskoleförberedande gymnasieskolor. I alla fall intill dess att de blir 18 år och myndiga, då statens tvingande klor rimligtvis måste lossas något om individerna.

Det är inte svårt att förstå att syftet inte primärt är att höja kunskapsnivån och bereda fler unga en bättre framtid. Snarare handlar det om klassiskt, socialdemokratiskt siffertrixande. Genom att tvångsförvara unga människor i gymnasieskolan pressar man ned arbetslöshetsstatistiken. Statistiken understruket.

Att Löfvén kör i diket nästan omedelbart efter det att han fått talmannens uppdrag att bilda regering är anmärkningsvärt. Hela Sverige talar om röran i riksdagen och bristen på en majoritet eller styrbar minoritet. Men Löfvén trampar, till synes blind och döv, på i ullstrumporna som en S-pamp av den gamla stammen. Från den tiden då Socialdemokraterna och staten mer eller mindre var ett och riksdagen mest var ett formellt transportkompani i den socialdemokratiska maktutövningen. Den tiden är sedan länge förbi. Istället borde han rimligtvis i rådande röra tassat väldigt varsamt och nogsamt försäkrat sig om stöd för sina förslag i riksdagen. Då det parlamentariska stödet är svagt tarvas naturligtvis kompromisser.

Tyvärr tänds varningslamporna för komplett regeringsoduglighet. Om inte regeringsbildaren visar prov på grundläggande politisk fingertoppskänsla är det inte längre frågan om, utan när Sverige ska förrätta extraval till riksdagen.

LÄNKAR:

Bakslag för nya regeringen direkt – SVT 29 september 2014
Knutsson om bakslaget i skoluppgörelsen – SVT 29 september 2014

Tappade uppkopplingen