Omedelbara åtgärder för försvaret

Blogginlägg

sweden

För några dagar sedan sköts ett civilt passagerarflygplan ned över östra Ukraina. 298 människor, varav ett 80-tal var barn, miste livet i en omotiverad attack utförd med markbaserat, avancerat luftvärn. Även om full klarhet ännu inte bringats kring denna vidriga och tragiska händelse, förefaller det – enligt offentligt tillgängliga uppgifter – mest sannolikt att det var proryska separatister som avfyrade den dödsbringande luftvärnsroboten. Då denna milis inte självt förfogar över så avancerade vapensystem är det sannolikt att de fått dem till låns från moder Ryssland. Sannolikt fick de i så fall också stöd av professionella instruktörer i handhavandet av detta komplicerade och dödsbringande redskap.

Det stora antalet döda gör händelsen till ett av de mest omfattande och allvarligaste angreppen mot civila i Europa under efterkrigstiden. Därmed är inte heller de proryska, paramilitära enheterna att betrakta som något annat än terrorister. För dessa enheters existens bär Ryssland ett tungt ansvar. De har med Moskvas goda minne understötts, uppmuntrats och utrustats av den ryska staten. Möjligen är Moskva och Putin också medskyldiga till att även ha satt luftvärnssystemen i terroristernas händer. Därmed bär de del av ansvaret för nedskjutningen av flygplanet. Ryssland har under president Putin utvecklats till att vara en skurknation! Dessutom med en ökande militär förmåga och ökande politiska ambitioner att använda denna och andra instrument för att realisera sina maktambitioner.

Påverkar detta Sverige? Svar ja. Runtomkring det revanschistiska Putinryssland bävar nu forna sovjetrepubliker för att, på samma sätt som Krim, krossas av den ryska björnen i sina marscherande stövlar. Nato ökar därför sin närvaro i Östersjöområdet. Övningarna blir fler. Beredskapen högre. Spänningen i regionen stiger. Världen reser berättigade krav på sanktioner mot det ryska skurkväldet.

Samtidigt strävar Sverige, som åskådare till en eskalerande, ny kallakrigsliknande situation i Europa, långsamt och omständigt vidare med genomförandet av den försvarsreform, som riksdagen beslutade om 2009. Den beslutades efter ungefär ett decennium av vankelmodig, försvarspolitisk ökenvandring i efterdyningarna av det kalla krigets slut och övergången till en ny och mer diffus hotbild. Följaktligen kom den nya, modulärt sammansatta insatsorganisationen främst att dimensioneras för insatser någon annanstans. Avsevärt bortom Sverige. Men den ska enligt ÖB visst också, om den kraftsamlas, kunna fördröja en begränsad motståndare på en plats under ca en veckas tid. Vad som väntar vid veckans slut är oklart. För Sverige står alliansfritt och är därmed utan några reella försvarsgarantier.

Idag skriver försvarsminister Karin Enström (M) i Expressen om ökad svensk närvaro i Östersjön. Hon avslutar med att varna för att Stefan Löfvén (S) med sina samarbetspartier till vänster utgör ett hot mot ett starkt svenskt försvar. Om detta är jag överens med ministern. Löfvéns stödtrupper – V, MP och Fi – utmärker sig alla genom skrämmande verklighetsfrånvändhet. De har också alla besparingskrav på försvaret på sina agendor. Men samtidigt är jag trött på att tokvänstern ska utgöra den jämförande måttstocken i försvarsfrågan. Att påpeka att sosseriet är ett sämre alternativ – vilket det är – tröstar möjligen någon valarbetare, men det inger inte förtroende och det löser inga problem. Verkligheten är en mycket bättre utgångspunkt för politiken. Den säger att det krävs krafttag och tydliga signaler. Och att det behövs nu.

I höstens val kandiderar jag för Moderaterna till Sveriges riksdag. För mig är försvarsfrågan prioriterad och jag vill vara en röst för dem som vill se en mer ambitiös och realistisk svensk försvarspolitik. Min uppfattning är att en borgerlig svensk regering måste ta tag i följande, omedelbara åtgärder:

 • Återkalla omgående, snarast och nu det s k regeringsbeslut 5, vilket innebär sådana krav på besparingar i personalkostnaderna att Försvarsmakten omöjligen kan fullgöra sina uppgifter!
 • Påskynda genomförandet av försvarsreformen! Insatsorganisationen måste snarast göras operativ. Det kräver en tidigare utökning av resurserna.
 • Tidigarelägg därför höjningen av försvarsanslagen! Det är märkligt att, med rådande omvärldsläge, vänta med en påtaglig uppräkning av försvarsanslagen. Med nuvarande plan kan försvaret först 2017/18 påräkna förstärkning om en miljard kronor årligen. Först 2023 ska nivån ha ökat till 5,5 miljarder kr mer än idag. Direkt obegripligt är det för övrigt att riksdagen 2014 ålade Försvarsmakten besparingar om 100 miljoner kr.
 • Rensa upp i ekonomistyrningen av Försvarsmakten. Dolda faktorer som förvarsprisindex och internhyreskostnader ska ej likt underjordiska maskar tillåtas äta upp skattemedel, vilka av riksdagen har avdelats för att ge stärkt försvarsförmåga.
 • Lyft frågan om ett Natomedlemskap! Tag debatt och ge människor information! Ett medlemskap i Nato är väsentligt för Sveriges säkerhet och borde faktiskt, likt en gång frågan om medlemskapet i EG/EU, kunna beslutas av en bred majoritet i riksdagen.
 • Utred hur initialförsvaret av Gotland bör utformas, utrustas och bemannas. I ett hårdnande säkerhetspolitiskt klimat i Östersjön är Gotland åtråvärd nyckelterräng. Den måste betraktas med särskilt allvar och seriositet i försvarsplaneringen.

10 Replies to “Omedelbara åtgärder för försvaret”

 1. andersg skriver:

  Vill inte betrakta mig som särdeles nyvaknad, vilket Du ser om Du läser tidigare inlägg på min blogg. Jag har också själv upplevt neddragningarna under 90- och 00-talen, vilka främst tog sig uttryck i omfattande förbandsnedläggningar. Sådana har jag själv två erfarenheter av. Dessbättre har inga sådana skett sedan 2006.

  Alliansen har presenterat ett förslag på resurstillförsel till försvaret. Jag menar att det bör påskyndas ordentligt. Jag är samtidigt fullt på det klara med att satsningar på försvaret, liksom på andra väsentliga verksamheter i vårt samhälle, kräver ekonomisk tillväxt och ordning i statens finanser. Jag är därför mycket oroad över den politik som S, V, MP och FI emellanåt tillsammans, men oftast var och en för sig, presenterar. Chockskattehöjningar på arbete och transporter samt avveckling av kärnkraftsreaktorer är åtgärder som allvarligt urholkar Sveriges ekonomi. Å andra sidan gör tre av fyra ovan nämnda partier ingen hemlighet av att de inte vill se någon förstärkning av försvaret. För mig är valet enkelt.

 2. Göran Pettersson skriver:

  Oj, oj, oj…låter som om någon äntligen vaknat, men en ensam politiker göra ingen glad, i detta fall. Nä, regeringen har ju de senaste mandatperioderna inte levt upp till det jag hoppades på i september 2006… eftersom jag upplevde neddragningarna i försvaret långt före 2006. Vet inte vad som skulle få mig att tro att att någon verkligen vill satsa på försvaret de kommande åren… en S-märkt koalitionsregering verkar vara ett ännu sämre alternativ. Pest eller kolera??

 3. andersg skriver:

  Jag avstår från att uttrycka någon uppfattning om hur stridskrafterna bäst organiseras. Dock är det min bestämda uppfattning att Skövde är en betydelsefull plattform för markstridsförband. Nu och i framtiden. 😉

 4. Jan Skog skriver:

  Du har helt rätt Anders utöver dina förslag krävs även en viss återgång till vpl systemet. Om inte annat så krävs detta för att lära dem att respektera sin omgivning och detta är också ett sätt att splitra förorts gängen. Alla dessa sketungar som internt i gängen pratar om respekt men inte vet vad det innebär. Min tanke om svenska försvaretär att skapa tre typförband med ingående enheter både från Armen Marinen och Flygvapnet. Utöver detta ett förband med vinterkompetens både Arme stridskrafter och flygenheter. Till detta kopplas specialförbanden i Karlsborg. Alltså tre förband ett i Stockholm ett i Göteborg och ett i Malmö. Vinterkompetensen i Arvidsjaur och SOG i Karlsborg.

 5. Daniel J skriver:

  Det du säger låter för mig helt rätt och logiskt. Men tyvärr kommer jag inte rösta på dig. Det vågar jag inte efter två moderata mandatperioder. Den politik som bedrivs är ju skrämmande verklighetsfrånvänd. Jag kommer aldrig mer rösta borgligt.

 6. FM anställd skriver:

  Det viktigaste är att få tillbaka folkförankringen igen.
  2 Det är försent att laga båten som läcker .
  3 Man måste sluta ljuga uppåt att allt är ok när vattnet forsar in på bildäck och meddela kaptenen att allt är under kontroll.
  4 Försvaret kommet rustas upp men först när Finland och baltiskaländerna är ockuperat av grannen i öst.
  5 vår beredskap är god sa Pär albin samma historia spelas upp igen.

 7. David Lindberg skriver:

  Kloka och enligt min bedömning fullt genomförbara förslag. Extra plus för avsaknaden av detaljer typ vapensystem som myndigheten bäst bereder själv,

 8. Trot om du vill skriver:

  Med den partipiska som råder i M väger en röst lätt.

 9. Oroad medborgare skriver:

  Tror minsann du får min röst i höst.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen