Om Anders G

Det här är jag – Anders G Johansson

Jag är född 1971 och är både född och bosatt i Skövde. Här är jag personvald fritidspolitiker i kommunfullmäktige och ordförande i bygglovsnämnden. Jag är också ersättare i riksdagen. I grund och botten är jag officer och har tjänstgjort på olika platser i landet och i utlandsstyrkan. Frågor om försvar, säkerhet, lag, ordning och trygghet har alltid engagerat mig. När försvaret sattes på undantag, prioriterades ned och av vissa betraktade som särintresse, protesterade jag och hävdade motsatsen.

Jag är trött på triangulering och politiska positionsförflyttningar. Jag är i politiken för att utifrån borgerliga värderingar göra vårt samhälle bättre, friare och tryggare. Att freda människor från onödig politisk inblandning och kvävande byråkratisk övermakt är en politisk uppgift som jag tar på stort allvar. Sverige ska vara ett frihetligt och arbetsamt land där strävsamma människor ges utrymme och frihet att själva forma sin vardag och välfärd.

Född skaraborgare

Jag är född 1971 och har bott i Skövde i större delen av mitt liv. Föräldrahemmet fanns och finns alltjämt i Skultorp. Efter åtta år på annan ort återbördades jag till hemstaden år 2000. Jag trivs här och tycker att det är en utmärkt miljö för mina två döttrar att växa upp i.

Moderat sedan länge

1988 var det val i Sverige. Jag var nyfiken på politiken och på de politiska partierna och jag gjorde mig besväret att beställa och läsa huvuddelen av de då befintliga riksdagspartiernas partiprogram. Jag fastnade för Moderaterna. Valet var helt mitt eget. Jag kommer från en familj där det ofta pratades politik kring köksbordet, men mina föräldrar var inte alls politiskt aktiva och berättade inte ens vad de röstade på. Mina farföräldrar var däremot mycket aktiva socialdemokrater.

Mitt val av Moderaterna grundade sig främst på partiets syn på människan. Idén om att ge människor friheten, utrymmet och ansvaret att forma sina liv och förverkliga sina drömmar är mycket viktig för mig. En annan fråga som var och är mycket betydelsefull är försvarsfrågan. Jag är stark och ivrig anhängare av ett starkt, trovärdigt och användbart svenskt försvar.

Jag var aktiv i MUF i slutet på 80- och början på 90-talet. 1991 valdes jag som yngste ledamot in i Skövde kommunfullmäktige. Något år senare tog jag även plats i landstingsfullmäktige. Efter några års bortavaro och politisk inaktivitet fick jag 2001 tjänsten som partiombudsman för Moderaterna i Skaraborg. Sedan dess har jag arbetat i partiet på olika befattningar med avbrott för insatser i försvaret. Nu arbetar jag som stabschef för Moderaterna i Västra Götalandsregionen.

Soldat och officer

Jag har yrkesmässigt tjänstgjort vid olika förband i Försvarsmakten i tio års tid. Värnplikten gjorde jag under 15 månader vid T2 och därefter var jag yrkesofficer vid – i tur och ordning – T1 i Linköping, T3 i Sollefteå och slutligen T2 i Skövde. Jag avslutade yrkeskarriären med kaptens grad 2001 och blev därefter aktiv reservofficer. Efter studier på Försvarshögskolan är jag major i Trängregementets reserv och en aktiv sådan.

Jag har gjort utlandstjänst vid två tillfällen. 1998-99 som plutonchef vid den svenska bataljonen i Bosnien-Hercegovina. 2007 tjänstgjorde jag som underrättelseofficer vid det svenska skyttekompaniet i Kosovo. 2003-05 stod jag i beredskap som samverkansofficer vid P4:s stabs- och granatkastarkompani i insatsbataljonen IA03. Jag har lovat mig själv att göra en tredje mission innan jag definitivt lämnar in uniformen.

Anders signatur

LÄNK:

Anders G:s CV